Marmaris Sanat Platformu 2014 Sanat Bildirgesi yayınlandı

basin-aciklamasiSivil Toplum Kuruluşları, Oda’lar birlikler ve Marmaris’i yöneten ve yönetmeye talip olan tüm sorumluluk sahibi kişilere iletilen Marmaris Sanat Platformu 2014 Sanat Bildirgesi, sanata duyarlı Basın Mensupları ile paylaşılarak kamuoyuna açıklandı.

9.Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali, sanatın gelişmesi yaygınlaşması ve halka ulaşması adına programına, Yerel Yönetimler ve Sanat Panelini koydu. Marmaris Kültür ve Sanat Platformu tarafından ortak akıl kültürü yolu kullanılarak hazırlanan 2014 Sanat Bildirgesini, görüşlerinize sunarak bu panele katılmanızı, görüşlerinizi e-posta bize ulaştırarak katkı koymanızı dileriz mesajı ile sanatçıların, sanatseverlerin, politikacıların ve halkın katılımına açık olarak sunulan etkinlik 24 Mart Pazartesi Günü Saat 18.00 de Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Muharrem Elgin Konferans Salonunda gerçekleşecek.

Marmaris Kültür Sanat Platformu 2014

“SANAT BİLDİRGESİ”

Sayın Basın mensupları değerli sanatseverler, aşağıda bilgilerinize sunduğumuz Marmaris Kültür ve Sanat Platformu 2014 Bildirgesi, 2009 yılında yayınlanan ilk bildirinin ardından yoğun çalışmalar neticesi, geçtiğimiz bir yıl içerisinde aydınların, sanatçıların, bir araya geldikleri, ortak akıl buluşmaları sonucunda bu bildiriyi güncellemişlerdir.

Bu bildiri bölgemizdeki yöneticilerle, yeni seçim döneminin ardından kentimize yönetici olma talebinde bulunan tüm Belediye Başkanı Adaylarına ve Sivil Toplum Kuruluşlarına, Oda yöneticilerinin görüşlerine sunulmuştur.

26 Şubat 2014 Çarşamba günü Saat 14.00 de Sanata duyarlı Basın mensuplarının gayreti ile Kalimerhaba Derneği – Marmaris Kültür Merkezi’nde kamuoyuna sunulacak bu bildirinin amacına tam olarak ulaşması için katkı koyan kuruluşların işbirliği ile, 9. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali programında 24 Mart 2014 Pazartesi günü Saat 18.00 de Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Muharrem Elgin Konferans Salonunda Yerel Yönetimler ve Sanat Paneli gerçekleşecektir. Konuya duyarlı tüm Dünya insanlarının davetli olduğu bu panelin sonucunda yerel yöneticilerden Kültür ve Sanat programlarının uygulanmasının teminatı istenecektir.

Bu bilgilerin ışığında Marmaris’te turizmin nitelikli gelişmesine yön verecek çalışmalarınızda, size yardımcı olmayı ilke edinen Marmaris Kültür ve Sanat Platformu ekte bulunan dosyada yer alan Kültür ve Sanat konusundaki önerileri tarafınızdan değerlendirilmek üzere görüşlerinize sunmuş bulunmaktadır.

Marmaris Kültür ve Sanat Platformu

Dünya insanlarının binyıllardır, sınır ve dil, din, ırk, cinsiyet, renk, düşünce faklılığı tanımayan, ortak değerleri Sanat’ın, karşı konulmaz gücüne inanarak,

Marmaris’te bir araya gelen sanata gönül vermiş, sanatı bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, sanatın toplumsal konudaki gelişme ve sosyal hayattaki yerini kavrayarak örgütlenmiş, kurumlaşmış sanatsever dostlar, amaçlarına daha etkin bir şekilde ulaşabilmek adına Marmaris Kültür ve Sanat Platformunu kurarak kenetlenmişlerdir.

Marmaris Kültür ve Sanat Platformu geleceğin sanatçıları arasında Marmarisli gençlerin de olması, Marmaris’te yaşayan insanların, sanatın ufuk açan gücünden yararlanması, sanatın egemen olduğu bir yönetim anlayışı sonucu bölgemizde, ülkemizde ve Dünya’da sevgi, barış, huzur ve hoşgörü çiçekleri açması, Marmaris’in Dünya Turizminde bir kültür ve sanat şehri olması adına kent yönetimine talip olan politikacılar ve yerel idareler ile hükümete iletilmek üzere bir Kültür Sanat Politikası belirleyerek bu konuda izlenecek yol haritası için, acil olarak uygulanmaya konması gereken bir “Marmaris’te Kültür Sanatın Gelişimi İçin Öneriler” dosyasını hazırlama kararı almışlardır.

Marmaris’te Kültür Sanatın Gelişimin Önerileri

1-Marmaris’te geliştirilmesi planlanan Kültür ve Sanat politikası için öncelikle kentin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir Kültür ve Sanat Merkezi yapılmalıdır. Bu Kültür ve Sanat Merkezinin projesinin oluşturulması safhasında sanatla ilgili hizmet veren tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşlerine başvurulmalı, konusunda uzman kişilerin danışmanlığından yararlanılmalıdır.

Yerel yönetimler sanata, kültüre öncelik verecek projelere destek olmalıdır. Bunun için:

a- Yerel Yönetim bütçesine Kent adına sanat yapıtları oluşturmak için bir ödenek konmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır.

b- Kent meydanları, sokakları, parkları ve yerel yönetime ait yapılarda özgün sanat yapıtlarının yer alması için karar alınmalı ve halka açıklanmalıdır.

c- Sanatçıların, Yerel Yönetimin sunduğu olanaklardan ayrımsız yararlanmaları için Marmaris Kültür ve Sanat Platformu ile uyumlu bir iş birliğinde olacakları protokolü yerel yönetim temsilcileri ile imzalanmalıdır.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sanat amaçlı kurumların etkinliklerini halka duyurmaları için gerekli olan, kente yakışır estetikteki panolar ve Billboard-durak reklam panolarının sanat etkinlikleri duyurumu için tahsisleri kesinlikle sağlamalıdır. Eğer bu panolar Belediye tarafından ihale yapılıyorsa, ihale şartları içerisinde bu özel tahsis şartı (belli oranda) mutlaka yer almalıdır. Bu planın gerçekleşmesi için mutlaka yerel yönetim tarafında lağıv edilen Kültür Müdürlüğü kadrosunun Marmaris Belediyesine tekrar kazandırılması ve gerçek işlevinde hizmet vermesinin sağlanması esastır.

2-Marmaris Kültür ve Sanat Platformu üyelerinin önerileri değerlendirilerek, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kapasitede ve donanımda tasarlanacak,

Marmaris Kültür ve Sanat Merkezinin, Mimarlar Odası tarafından açılacak bir konkurla, projelendirilmesi.

3-Hazırlanan Kültür ve Sanat Merkezi Projesinin halkın görüşlerine sunulmalı, ardından en geç 1 yıl içinde tamamlanmalıdır.(Bu bir yıl içerisinde de etkinliklerin yapılabileceği geçici bir salon konu ile ilgili tüm kuruluşların istifadesine ayırımsız tahsis edilmelidir)

4-Güzel Sanatlar-Tiyatro-Bale ve Müziğin tüm dalları ile Edebiyat, Fotoğraf ve Sinema alanında eğitim verilmesi için kaynak ve bütçe tahsisi bu konuda ilgili bakanlıklar, özel idare- Martab, belediye, sivil toplum kuruluşu, vakıf, AB mevzuatlarının araştırılması için Marmaris Kültür Sanat Platformunda bir Proje Geliştirme birimi kurulması, bu birimin ilgili Oda, Meslek Birlikleri, Yerel Yönetim ve İdare ile işbirliği yaparak projeleri hayata geçirmesi planlanmıştır.

5- Yerel yönetimler kent estetiği için mimari projelerdeki bütçenin en az %1oranında sanatsal objelere yer verilmesini yatırımcılara önermeli ve teşvik etmelidir.

6- Yerel yönetimler kentin yenilenmesi projesini Mimarlar Odası işbirliği ile hayata geçirmeli bu konuda kente yeni bir yüz için, tasarım konkuru açılmalıdır.

7- Kent mobilyalarında ve peyzajında sanatsal yapıtlara yer verilmelidir. Sanat Sokağı adı altında açılan ve işporta sokağına dönüşen uygulamalar sona erdirilmelidir. Sanatçıların yapıtlarını değerlendirebilecekleri bir sanatçı parkının, tüm sivil toplum kuruluşlarının ofislerinin oluşturduğu bir meydanın avlusunda yer alması son derece yararlı olacak, böylece etkinlikler güç birliği ile yapılarak birlikte çalışma kültürü kentimize hakim olabilecektir.

8- Kenti yönetenler en az ayda bir kez Marmaris Kültür ve Sanat Platformu toplantısına bizzat ya da temsilcileri ile katılmalıdır. Kent yöneticileri en az ayda bir kez, bir konser, bir tiyatro izleyerek ve açılan sergileri, seçim sonrasında da ziyaret ederek halka örnek olmalıdır.

9- Yerel Yönetimler, Oda’lar, Meslek Birlikleri, Kamuya hizmet veren tüm yerler birer sanat galerisi niteliğinde düzenlenerek halkın sanatla tanışması sağlanmalıdır.

10-Marmaris’e gönül vererek yerleşen, burada yaşayan sanatçılara iş anlamında öncelik verilmesi sağlanmalıdır ki, bu güne kadar olduğu gibi sanatçılarımız Marmaris’te kalsın, küsüp başka yerlere gitme ihtiyacını hissetmesinler.

11- Kamu, STK, Parti, Hastane, Okul, Bankalar ve özel kuruluşların anı, açılış, armağan, teşekkür törenlerinde verilen plaket bütçesinde, sanat eserlerine yer vermeleri bu konuda yaratıcı ve özgün eserleri tercih etmeleri, sanatçılarımızı teşvik edecek onlara ekonomik anlamda katkı vererek, kentimizin kaliteli sanat eserleri ile anılmasını sağlayacak olan seçkin objelerin üretilmesi olanağını sağlayacaktır.

12- Sanatçı konusunda sınırlı ama çok seçkin insan kaynaklarına sahip Marmaris’te çeşitli konulardaki görüş ayrılıkları yüzünden parçalanmış ve zayıflatılmış yapının tekrar bir araya gelmesi Marmaris Sanat Korosunun sesinin çok daha güçlü çıkmasını sağlayacak ve sanatçılarımıza çok daha fazla yurtiçinden ve yurtdışından alkış getirecektir. Bunun için kendi konusunda ihtisas sahibi olan kurumların Marmaris adını taşıyan her etkinlikte, güç birliği yapılması konusunda Marmaris Kültür ve Sanat Platformunda prensip kararı alınmıştır.

13.Marmaris’te sanatın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına, yerel ve ulusal medyanın desteğini almak bu konuda haber ve program yapacak eğitimli kadrolar oluşturmak şart olup görsel, yazılı ve internet basınını bu konuda bilinçlendirmek adına Marmaris Kültür ve Sanat Platformu bünyesinde ilgili sivil toplum kuruluşu işbirliği ile bir iletişim birimi kurulması planlanmıştır. Bu şekilde Marmaris ulusal ve uluslararası basının gündemine daha sık ve olumlu bir şekilde kültür – sanat haberleri ile gelebilir.

14-Marmaris tanıtımında mutlaka Kültür ve güzel Sanatlar olgusu yer almalıdır. Bundan böyle Marmaris bu konudaki eserleri, festivalleri ile de anılmalıdır. Bunu sağlamak adına gerek ulusal gerekse de uluslararası Marmaris’in katılacağı fuarlarda sanatçılara ve yapıtlarına yer verilmelidir.

15-Sanatla ilgili kurum ve kuruluşların aldıkları Ulusal ve Uluslararası davetlere Marmaris’i temsil edebilmek için katılmaları adına maddi destek sağlanmalıdır.

16-Bölgemizde gerçekleşen sanat ve kültür etkinlikleri projelerine destek verilmeli, bütçe ayrılmalı devamlılığı ve gelenekselleşmesi için çaba sarf edilmelidir. Bu konuda var olan etkinliklerin yanı sıra daha birçok Uluslararası nitelikte festival, kültür ve güzel sanatlar fuarları Marmaris’e kazandırılmalıdır.

17- AB desteği almak üzere Kültür ve Sanat Platformu tarafından hazırlanan projeler yerel yönetimler, odalar ve meslek birlikleri, maddi katkı koyarak ortak olmalıdır.

18- Marmaris Kültür ve Sanat Platformu, Kültür ve Sanat etkinliklerinin halka ulaşması adına kent yönetiminden ilan panoları ve etkinlik biletlerinin satışı için en merkezi yerinde bir kültür-sanat danışma ofisi oluşturulması, kültür-sanat duyurularının daha etkin bir şekilde yapılması için kent meydanına elektronik bir dev ekran konması, halkın sanat etkinliklerine daha yoğun bir şekilde katılımını sağlayacaktır. Bu iş için 19 Mayıs Meydanında Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak yararlanabileceği bir yer tahsisi yapılmalıdır.

19-Marmaris Kültür Sanat Platformu bünyesinde İnternet tabanlı yeni toplumsal ağ kurulacak ve tanıtılacaktır. Bu ağ sayesinde Sanat ve tasarım akademisyenlerinin bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunabilecekleri yeni bir dijital platform oluşturularak internet tabanlı, sanata ilgi duyan bireylerin, akademisyenlerin, öğrencilerin, sanatçıların, kültür ve sanat operatörlerinin oluşturdukları diğer ağlarla paylaşım ortamı sağlanacak ve Marmaris’in adı kültür ve sanatın sanal ortamında anılacaktır.

20-Kültür ve Sanat turizminin Marmaris’te gelişmesi teşvik edilmeli bu programın uygulanmasıyla Marmaris edebiyatçıların, güzel sanatlar mensuplarının ve sinemacıların eserlerini ürettikleri bir sanat şehri haline gelmelidir. Konusu Marmaris’te geçen roman ve sinema filmleri için her türlü destek sağlanmalıdır. Kültür ve Sanat adına yapılacak festivaller için kenti yönetenler tarafından sanatçılara davet çıkarılmalı yol ve konaklama giderleri için bütçe ayrılarak katkı konmalıdır.

21-Marmaris Kültür ve Sanat değerleri envanterinin çıkarılması, var olan değerlerin kamuoyuna tanıtılması ve onlardan yararlanılması sağlanmalıdır.

22- Marmaris’in sanat ve kültür etkinliklerinin yıllık programının oluşturulması sonucu büyük masraflarla düzenlenen festivallere, etkinliklere, uluslararası anlamda bir katılım sağlayacaktır. Bu etkinlikler programının turizme hizmet veren seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin kataloglarında yer alması ise Marmaris’e olan rezervasyon talebini arttırarak bölgenin turizm ekonomisine olumlu anlamda katkı sağlayacaktır.

23- Kalimerhaba Derneği – Marmaris Kültür Merkezi tarafından geçmiş yıl başlatılan “Kültür ve Sanat Turizmi” programına konu ilgili tüm kurumlar destek vermeli, konaklama sektörü ve seyahat acenteleri tarafından katkı konarak geliştirilmelidir.

24- Marmaris Kültür ve Sanat Platformu Sanatın halkla buluşması adına bölgemizde bulunan köy okulları ve meydanlarına Sanat Turneleri düzenleyecek, Köyde Sanat programı ile gösteri ve sanat eğitim programlarını köylere ulaştıracaktır.

Bu konuda sanatçıların transferi ve yeme içme konularında gereken destek ilgili kurumlardan talep edilecektir.

25- Turizm Bakanının Marmaris’i ziyareti sırasında “Niçin Marmaris Turizmi yerinde saymaktadır” sorusuna karşılık olarak kendisine söylenen “Sizin Bakanlığınızın adı Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. bugüne kadar Marmaris’te ise sadece turizm yapılmıştır. Kültürsüz turizm de bu kadar olur.” Yanıtının ayıbından en kısa zamanda Marmaris’in kurtulması adına, gereken önlemlerin hep birlikte alınması, bundan böyle Marmaris’te turizme hizmet veren bütün tesislerin turizmin amacına uygun olarak dünya insanları arasında kültür alışverişini gerçekleştirecek birer sanat galerisi haline gelmesi, kentin her yerinde uygulamalı sanat atölyesi çalışmalarının yapılarak halkın sanatla buluşması, sanatı tanıması, sanatı sevmesi sağlanmalıdır. Bunun için gerek yerel idare gerekse de yerel yönetimler tarafında sanata bütçe ayrılması kent meclisi ve Kent Konseyi bünyesinde kültür ve sanatın sivil toplum temsilcilerinin ayırımsız bulunması Marmaris’in bir kültür sanat şehri olarak turizme hizmet vermesi yolunda öncelikli olarak alınacak kararlardır. Ortak akıl kültürü olmadan Marmaris’in bir adım dahi ileri gidemeyeceği geçmiş yılların yönetim anlayışı sonucu gelen verimsizlikle iyice anlaşılmıştır.

26)Kent Belleğini muhafaza edecek, kentte üretilmiş tüm malzemeleri muhafaza edebilecek, kültür ve sanat yapıtları ile belge, kitap, fotoğraf, müzik, arşivi yanı sıra enstrüman, giysi ve yaşamda kullanılan eşyalar, mutfak kültürü ve diğer tüm değerleri kapsayacak Marmaris’e gelen konukların ziyaretine uygun şekilde uygulamalı olarak hizmet verecek bir “Marmaris Evi şeklinde düzenlenmiş Marmaris Kent Müzesinin” en kısa zamanda hayata geçirilmesi için Marmaris Kültür Sanat platformu tarafından bir “Proje Geliştirme Komitesi” kurulmuş olup, bu konuda yer tahsisi, proje çizimi, fizibilite çalışmaları gerçekleştirilerek en kısa zamanda platformun genel kurulunun onayına sunulacaktır.

27) Marmaris için büyük bir Kazanç olan ve yöneticilerin ilgisizliği yüzünden kapanan Halıcı Ahmet Urkay Müzesinin yeniden kente kazandırılması, turizmin hizmetine sokulması için çaba harcanması bu konuda kamuoyu duyarlılığının artması adına çalışmalar yapılması karar bağlanmıştır.

28) Bu önerilerin gerçekleşmesi adına gerek yerel idare ve yerel yönetimler, gerekse de özel kuruluşlar için Marmaris Kültür Ve Sanat Platformu tarafından Sponsor dosyaları hazırlanması ve ilgili kişi ve kurumlara ulaştırılmak üzere bir komite oluşturulması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

29)Marmaris’te sürekli olarak popüler kültürün konserlerinde kaynaklarını tüketen ve bu durum sonucu kent içindeki kültür sanat dinamiklerine sürekli bütçem kalmadı mazeretini üreten Yerel Yönetimlerin uyarılarak bu konserlerden bir, ikisini bütçesi ile Marmaris’e kalıcı bir Kent Orkestrası kazandırılabileceği ve bu orkestranın her hafta bir konser vererek 2 konser bütçesine 52 konser yapılabileceği ve Marmaris adını taşıyan bu Kent Orkestrasının yurt içi ve yurt dışı festivallerde Marmaris’in tanıtımına katkı koyabileceği anlatılmalıdır.

30) Marmaris adına yıllardır kararı alındığı halde bekletilen Uluslararası Video Klipler Şarkı Yarışması Festivali, Uluslararası Marmaris Sanat Filmleri Festivali ve Marmaris Müzik Festivali’nin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için bir Marmaris Kültür ve Sanat Platformu tarafından prensip kararı alınarak bu konuda bir Festival Komitesi kurulması kararlaştırılmıştır.

Yapılacak tüm festivallerde ana düzenleyici olarak Marmaris Kültür ve Sanat Platformu isminin yer alması ve katkıda bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarının logolarının konması prensip olarak kararlaştırılmıştır.

Sonuç; İlk toplantısını 2009 yılında gerçekleştiren ve ortak akıl kültürü ile oluşturulan sanat 1. Sanat Bildirgesi o tarihte yönetimde olan tüm birimlere iletilmiş olmasına rağmen halen bu konuda Marmaris tarafından kat edilen yol Bir Dünya Turizm Şehri Marmaris için yeterli olmayıp, halen kentimizde bir kapalı tiyatro ve konser salonu, bir Fuar ve Kongre Merkezi bulunmamaktadır. 29 Ekim 2013 itibarı ile “2. Sanat Bildirgesini” hazırlamış bulunan Marmaris Kültür ve Sanat Platformu, bu tarihi “Cumhuriyet’in Temeli Kültürdür” ilkesi ile özdeşleştirerek çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Konu ile ilgili tüm kişi ve kurumlarla ayırımsız görüşme yapılacak, başta Muğla Üniversitesi olmak üzere tüm bilimsel kuruluşlarla işbirliği sağlanacaktır.

Ancak, Yerel yönetim ve idarelerle yapılan çalışmalarda sanatın özgürlüğüne asla müdahale edilmemesi esastır. Sanata ayrılacak katkı, asla bir destek değil, sanata gösterilen saygının ve toplumsal gelişmedeki gerekliliğinin ifadesi olmalıdır.

Sanat özgür kaldığı müddetçe Sanattır…

Saygılarımızla

Marmaris Kültür ve Sanat Platformu

26 Şubat 2014

Sanat Bildirgesinin hazırlanmasına Sanatçıların yanı sıra katkı koyan Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumlar:

Kalimerhaba Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Tanıtma Derneği – Marmaris Kültür Merkezi,

Marmaris Filarmoni Derneği, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Derneği, Kültür Kentleri Birliği

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.