Telif Hakları

Bu sitedeki her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet, Sanatkop’a aittir, yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bu siteden alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

Sanatkop yalnızca telife uygun haberler yayınlar. Haber kaynaklarının %90′ını Sanatkop’a gönderilen basın bültenleri oluşturur. Bu yüzden ilgili yasaların izin verdiği ölçüde bir alıntıyla ve haber kaynağı olarak Sanatkop ismi belirtildiği müddetçe Sanatkop’ta yayınlanan içeriklerin yeniden yayımında bir sakınca yoktur. Aksi taktirde yasal takip hakkımız saklıdır. Sanatkop geri kalan %10′luk haberde kendisi de bu kurala uygun olarak davranır ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda kanıt olarak kullanılmak üzere, gelen bültenleri görselleriyle birlikte 5 yıl boyunca arşivler.

Basın ve Türk Ceza Kanunları’nın “Yeniden Yayım”a ilişkin yasak ve bu yasaklara uymayanlar için öngörülen cezaları aşağıdadır.

BASIN KANUNU, MADDE 24: “…Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beşmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmimilyar liradan kırkmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.”

BASIN KANUNU, MADDE 27: “…Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır.”

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 243/1: “…Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yılda kadar hapis veya adli para cezası verilir.”