Serkan Engin

  • Serkan Engin profil avatarı

    Serkan Engin yeni bir yazı yazdı, Poetik imge nedir? (Şiir’de “imge” nedir, nasıl kurulur?) 2 ay, 4 hafta önce

    Küçük resim

    Felsefi anlamda imgenin tanımı, “Nesnel gerçekliğin insan zihnindeki yansımaları” şeklindedir (Felsefe Sözlüğü/ Orhan Hançerlioğlu). Yani “gece imgesi” denilebilir felsefi anlamda, ama Şiir’de “gece” sözcüğü […]