Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Logo Tasarım Yarışması 2013

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 658 sayılı “Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kurulmuş olan “Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)” için kurum logosu belirlenmesi amacıyla logo yarışması düzenlenecektir.

Enstitümüzce düzenlenecek yarışmanın amacı, konusu, katılım ve teknik şartları, eserlerin teslim şekli ve adresi, kullanım hakkı, yarışma takvimi, ödüller vb. bilgiler (Ek-2)’de yer alan “Türkiye Su Enstitüsü Logosu Tasarım Yarışması Şartnamesi”nde belirtilmektedir.

Söz konusu şartnamede belirtilen hususlar dahilinde yarışma için yapılacak başvuruların en geç 25 Ocak 2013 tarihine kadar Enstitümüzün (Türkiye Su Enstitüsü Libadiye Cad. No:54 Küçük Çamlıca-Üsküdar/İSTANBUL) yazışma adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Şartname: http://www.ormansu.gov.tr/osb/haberduyuru/duyurular/13-01-02/T%C3%BCrkiye_Su_Enstit%C3%BCs%C3%BC_SUEN_Logo_Tasar%C4%B1m_Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.aspx?sflang=tr

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.