Süleyman Demirel Üniversitesi İllustrasyon Yarışması 2013

AMAÇ / KONU

· Bu yarışma Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 16. Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenmektedir.

· 2013 yılı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından bu yıl 500. Yıldönümü olan Piri Reis anma yılı olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda yarışmanın teması “Piri Reis, Kitab-ı Bahriyeden bir Kesit”in yorumlanması” olarak belirlenmiştir.

· SDÜ Uluslararası 16. Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen illüstrasyon yarışması katılımcılarının illüstrasyonlarda referans olarak Türk Tarih Kurumu’nun yayınlamış olduğu Kitab-ı Bahriye adlı eseri kullanmaları istenmektedir.

· Yarışmanın amacı ülkemizin kültürel değerlerini ortaya çıkaracak yaratıcı, çağdaş illüstrasyonların ortaya çıkmasına öncülük etmektir. Yarışmacıların yakın geçmiş ile günümüz-yakın gelecek arasında bağlantı kurarak yeni, özgün yorumlar ortaya koyması beklenmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

· Yarışma, Ulusal ve Uluslararası bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.

· Katılımcılar, yarışmaya en fazla üç eserle katılabilir.

· Eserler A3 boyutunda çalışılmalıdır.

· Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır. Her eser için ayrı bir form doldurulup eserle birlikte gönderilmelidir.

· Katılımcı yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz çalışmanın sağ alt köşesine yazılacaktır. Yarışmaya katılan kişinin T.C. kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, telefonu, e-posta adresi, eserin “cd” kaydı üzerine rumuz yazılmış küçük bir zarfa konulmalı (geleneksel yöntemle çalışılan eser taranıp “cd” ye kayıt edilmeli, sayısal ortamda üretilen eserler de 300 dp jpg formatında “cd”ye kayıt edilmelidir.) Bu zarf ve eserin 3 (üç) adet kopyası bir başka zarfa konularak yarışmaya müracaat edilmelidir.

· Başvuru formuna http://baharsenligi.sdu.edu.tr/adresinden ulaşılabilir.

· Yarışmaya gönderilen çalışmalar ödül ve sergilemeye girmediği durumda, yazılı olarak istek talep edildiği takdirde ve alıcının kargo ücreti ödemesi şartıyla geri iade edilir.

· Seçici kurul ve üyeleri, birinci dereceden yakın akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.

İLLUSTRASYONLARDA ARANAN ÖZELLİKLER

· Temel değerlerle örtüşmeyen eserler ve başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Eserlerin son bir yıl içinde üretilmiş olması gerekmektedir.

· Eserlerin daha önce bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir ödül kazanmamış olması gerekmektedir.

· Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

· Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

· Yarışmanın ilanı: 24 Aralık 2012

· Eserlerin son teslim tarihi: 26 Nisan 2013

· Seçici kurul değerlendirmesi : 8 Mayıs 2013

· Sonuçların açıklanması : 14 Mayıs 2013

DEĞERLENDİRME

· Yarışmaya katılacak eserler, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin belirleyeceği Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

· Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan üç eser ödüllendirilecektir.

Seçici kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.

SONUÇ DUYURUSU

Yarışma sonuçları http://baharsenligi.sdu.edu.tr/adresinden duyurulacaktır.

YAYIN VE TELİF HAKKI

Ödül alan ve sergilemeye giren eserlerin ticari amaç taşımaksızın Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından organize edilen etkinliklerde yer alması, televizyonlarda ve internet ortamında tanıtım amaçlı gösterime sunulması, çoğaltılması ve üçüncü kişilere devredilmesi hakkı, yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Süleyman Demirel Üniversitesi’ni yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

Telif haklarıyla ilgili doğabilecek bir sorunda her ne sıfatla olursa olsun, herhangi bir nam adı altında üniversitemizden maddi veya manevi tazminat ya da hak ve alacak talebinde bulunan ilgili üçüncü şahısların taleplerinden ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklardan sorumluluk tek başına başvuru sahibine ait olacaktır.

Ödül alan ve sergilemeye giren eserler Süleyman Demirel Üniversitesi’nin arşivinde kalacaktır.

Katılımcılar Başvuru Formunu imzalayarak, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Bu şartname kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında üniversitemiz yetkilidir.

ÖDÜLLER

Jüri ödüle değer gördüğü ilk 3 eser belirleyecektir.

a- Birincilik Ödülü: 5000 TL

b- İkincilik Ödülü: 2500 TL

c- Üçüncülük Ödülü: 1000 TL

d-Sergilemeye giren eser sahiplerine katılım ve teşekkür belgesi verilecektir.

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi ödüle layık eser olmaması durumunda ödül vermeme hakkına sahiptir.

YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

Katılımcı tarafından imzalanmış “Başvuru Formu”. (“Başvuru Formu”na http://baharsenligi.sdu.edu.tr/adresinden ulaşılabilir)

Katılımcı tarafından imzalanmış “Kısa Özgeçmiş”.

ESERLERİN SON TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Eserler en geç 26 Nisan 2013tarihinde saat 17:00’de

SDÜ ULUSLAR ARASI 16. BAHAR ŞENLİKLERİ İLLÜSTRASYON YARIŞMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ertokuş Bey Derslikleri İçi, Doğu Yerleşkesi, Çünür- ISPARTAadresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan yarışma idaresi sorumlu değildir.

Kargo ücreti gönderene aittir.

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

Ödül töreni Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim ve Bahar şenlikleri 20. Yıl Kutlamaları kapsamında “15-17 Mayıs 2013” tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ödül töreninin tarihi yeri ve saati, Üniversitemiz ana sayfasında yer alan bahar şenlikleri sayfasında ilan edilecektir.

Yarışma Sekretaryası

Öğr. Gör. Ece Çalış

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Ertokuş Bey Derslikleri İçi, Doğu Yerleşkesi, Çünür-ISPARTA

Telefon: 0-246 211 35 59

Fax: 0-246 211 35 51

E-mail:

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.