Miv-San Logo Yarışması 2013

Düzenleyen Kurum: MİV-SAN Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı (bundan böyle metnin diğer bölümlerinde kısaca MİV-SAN olarak anılacaktır.)

Amaç: 1997 yılında kurulmuş olan MİV-SAN’ın kurumsal kimliğini yansıtan, kendine özgü, özgün “LOGO” tasarım sürecinin başlatılması, tasarımın elde edilmesi ve güzel sanatları teşvik etmektir.

Katılım Koşulları:

1.Yarışma, MİV-SAN Yönetim Kurulu, Seçici Kurul üyeleri, raportörler ve birinci derece yakınları dışında bireysel ya da ekip olarak kişilerin katılımına açıktır.

2.Yarışma; mimar, iç mimar, grafik ve endüstri ürünleri tasarımcıları ve öğrencilerine açıktır. Mezun olmuş yarışmacıların, kendi meslek odalarına üye olmaları şartı aranmaktadır. Mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası öğrenci üyesi olması gerekmektedir. Diğer disiplinlerden öğrencilerin ise okullarından alacakları onaylı öğrenci belgesi ile katılmaları gerekmektedir.

3.Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en fazla iki ayrı öneri ile yarışmaya katılabilirler.

4.Tasarım tekniğinde şu teknik özelliklere uyulması gerekmektedir:

MİV-SAN’ın kurumsallaşma sürecinde 15. yılı kapsamında tasarlanan logo, tam (bütün) olarak kullanılmak kaydıyla istenilen boyut, renk ve yerde MİV-SAN tarafından kullanılabilecektir.

Teslim edilecek tasarım üzerinde kullanılacak özel bir baskı tekniği var ise (lak, kabartma vb.) belirtilmelidir.

Tasarımlar CMYK renk kodunda, 20,5 x 32.1 cm boyutlarında, 300 dpi ve TIFF formatında teslim edilecektir.

Tasarımlar dijital ortamda adresine, 8 MB boyutu geçmeyecek biçimde teslim edilecektir. Dijital gönderi ortamından kaynaklı olarak dosyaların ulaştırılamamasından ve bozuk olan dosyalardan MİV-SAN sorumlu değildir. Teslim sırasında yarışmacılar ekte verilen MİV-SAN Logo Yarışması Katılım Formu ‘nu da doldurarak gönderilmelidir. Teslim edilen her tasarım için yarışmacıya, yarışma raportörlüğü tarafından bir sıra numarası verilecektir.

5.Teslim edilen tasarımın özgün olduğu müellifi tarafından kabul ve taahhüt edilmiş sayılır, tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.

6.Yarışmaya teslim edilen tasarım(lar) geri çekilemez. Tasarımlar, yarışmacı ismi belirtilerek MİV-SAN tarafından istenilen her yerde kullanılabilir, yarışmacılar telif hakkı talep etmeyeceklerdir. MİV-SAN, seçilen tasarımı kullanıp kullanmamakta serbesttir.

Danışman Jüri Üyeleri:

A.İmran KARAMAN, Attila ERGİN, Niyazi DURANAY, Nurfeşan AĞRA, Sabri ORCAN

Seçici Kurul:

Bülend CEYLAN, Eyüp MUHCU, Feride ÖNAL, M. Tolga AKBULUT, Yaşar MARULYALI,

Yarışma Raportörlüğü:

Burak Kaan YILMAZSOY, Z. Deniz TEKGÜVERCİN, Cansu YAPICI.

Ödüller:

Birincilik ödülüne layık görülecek tasarımın sahibine Mimarlık Vakfı’nın 2013 yılında düzenleyeceği ilk kültürel yurtdışı gezisine katılma olanağı verilecektir. Mansiyon ile ödüllendirmeye değer tasarımlar için 3 adet Mimarlık Vakfı Kitabevi’nde geçerli 250.-TL’lik alışveriş çeki verilecektir.

Yarışma Takvimi:

• Yarışmanın İlan Tarihi: 22 Kasım 2012

• Tasarımların Teslim Tarihi: 21 Ocak 2013

• Birincilik Ödülünü kazanan tasarımın açıklanması: 26 Ocak 2013

Sonuçların Açıklanması

Sonuçlar; Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra www.mimarlarodasi.org.tr, www.mimarist.org.tr, mimarlikvakfi.org.tr, www.miv-san.org adreslerinden duyurulacaktır.

Tasarımların Sergilenmesi ve Ödül Töreni

Sergi açılışı ve ödül töreni tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

Yayın-Telif Hakkı ve Tasarımların Geri Verilmesi

Ödül alan tasarımın her türlü telif, uygulama ve sergileme hakları münhasıran MİV-SAN a aittir.

Ödül alan eserin yanında yarışmaya katılan bütün tasarımlar, MİV-SAN tarafından sergilenebilir ve yayımlanabilir. Eserler MİV-SAN tarafından herhangi bir surette yayımlandığında veya sergilendiğinde ilgililerin herhangi bir talep hakkı yoktur. Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

Yarışma raportörlüğü

T:+90 212 245 1666

E:

MİV-SAN Logo Yarışması

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Binası 4. Kat

Karaköy, Kemankeş Cad. No:31 34425 Karaköy/İSTANBUL

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.