Çanakkale Logo Tasarım Yarışması 2013

1) Yarışmanın Adı: Çanakkale Ġli Logo Tasarımı Yarışması

2) Yarışmanın Konusu: Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) destekli Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından hazırlanan ‘Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkarıyor’ projesi kapsamında Çanakkale Ġli’nin kimliğini ön plana çıkaracak, Çanakkale Ġli’ni ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek, Çanakkale’nin tüm kurumları tarafından kullanılabilecek, Çanakkale Ġli’nin markalaşma çalışmalarının simgesi olacak logonun özgün tasarımı yarışmasıdır.

3 ) Yarışmanın Duyurulması: Yarışma, ÇTSO Resmi Web sitesi (www.canakkaletso.org.tr), kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yazışmalar ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ve ilgili yerlere asılacak afişlerle duyurulacaktır.

4) Katılım Koşulları: Katılım ücretsizdir. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara, öğrencilere, kamu ve özel kurumların katılımına açıktır. Adaylar en fazla üç adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması gerekmektedir. Katılımcıların eserlerinin değerlendirmeye alınması için ‘Çanakkale Logo Tasarım Yarışması Katılım Formu’ nu ıslak imza ile eksiksiz doldurup eserle birlikte başvuru adresine göndermesi gerekmektedir. Aynı zamanda sözleşmenin tüm sayfalarının ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.

5) Yapıt Boyutları: Tasarımların büyültülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD’ye yüklenmiş Postscript (Freehand, Illustrator, Corel Draw formatında photoshop (.psd) ve 300dpi jpg/gif) olarak teslim edilmelidir. Dereceye girmeyen tasarımlar başvuru sahiplerinin talep etmeleri halinde iade edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan yapıtlardan sorumluluk kabul edilmez.

6) Çalışmanın Açıklaması: Tasarımcı tarafından çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklama çalışmayla beraber verilebilir.

7) Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi: Çalışmaların sol alt köşesine 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır (Örnek: ………….. -1). Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine de 6 rakamdan oluşan rumuz yazılmalıdır. Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte yarışma sekretaryasına gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Posta-kargoda meydana gelen hasar, gecikme ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz. Posta ve kargo ücretleri yarışmacı tarafından karşılanır.

8) Logo Hakları: Yarışmada birincilik, ödülü alan logoların telif ve yayın hakları Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasına (ÇTSO) ait olacak ve ÇTSO bu çalışmalardan istediğini kullanmakta veya kullanmamakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, ÇTSO ve tüm2 Çanakkale’nin ulusal ve uluslararası tanıtımında faaliyet gösteren birey ve kurumlar tarafından izinsiz olarak her türlü görsel-yazılı iletişimde kullanılabilecektir.

Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir. Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş olduğu ödül bedeli ile, süresiz olarak Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasına (ÇTSO) verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için ÇTSO’ya izin / muvafakat name verdiklerini kabul ederler.

Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kopya edildiği tespit edilen bir eser için, yasal haklar ÇTSO tarafından kullanılacaktır.

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu bağlamda yarışmada ödül alan logoların şartnamede belirtilen hususlara uygun olmamasının tespiti durumunda ilgiliye verilen tüm ödüller kanuni yollardan geri alınır. ÇTSO, logolar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

ÇTSO ödül almayan bir çalışmayı satın almak isterse, yarışmacı ile anlaşarak saptanacak bir bedel karşılığında tasarımın kullanım hakkını devralabilir. Seçici Kurul, katılımı yeterli görmediği takdirde yarışmayı sebep bildirerek sonlandırma hakkı ile yarışmaya katılan tasarımların, GMKA ‘Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkarıyor’ projesi ihtiyacını karşılayamaması halinde, eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar.

9) Yarışma Sekretaryası:

Adı ve Soyadı : Gökhan DOĞRU

Görevi : ÇTSO Proje Sorumlusu

E-posta : Gökhan DOĞRU –

Tel : 0286 217 10 14 Dahili: 123 – GSM: 0 546 461 50 18

Adres : Çanakkale Kongre ve Fuar Merkezi Bursa Yolu 7. Km. OSB Girişi No:1

ÇANAKKALE

10) Yarışma Takvimi:

Yarışma İlan Tarihi : 17 Eylül 2013

Son Başvuru Tarihi : 23 Ekim 2013

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 24 Ekim/ 25 Ekim 2013

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni:28 Ekim 2013 Saat:18:00 ÇTSO Çanakkale Evi

Sonuçlar ayrıca 29 Ekim 2013 tarihinden itibaren, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) resmi web sitesi (www.canakkaletso.org.tr) ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ile  duyurulacaktır.

11) Ödüller:

Birinci : 10.000 TL3

Çanakkale Logo Tasar

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.