Cam Şişe ve Sürdürülebilir Gelecek Afiş Tasarım Yarışması 2013

Yarışmanın konusu cam ambalajların %100 ve sonsuz kere dönüşebilen tek ambalaj malzemesi olduğu gerçeğinin yansıtılmasıdır.

Amaç

Bu gerçekten yola çıkarak geri dönüşüm bilincinin yaratılması, güçlendirilmesi ve cam ambalaj geri dönüşüm miktarlarının artırılması dolayısıyla hammadde ve enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Seçici kurul değerlendirmesinde, cam ambalajın %100 geri dönüşebilen tek ambalaj malzemesi olduğunu, dolayısıyla yaşam kalitemizi artırabileceğini ve gelecek nesillerin daha kaliteli bir dünyada yaşamalarını sağlayabileceğini yansıtan afiş tasarımlarını arayacaktır.

Afişlerin Kullanım Alanları

Yarışma sonunda ödül kazanan ve sergilemeye uygun görülen afiş tasarımları, müşterilere yönelik etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası, sosyal medya kanalı, sergi, katalog ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda Anadolu Cam tarafından kullanılabilecek ve sergilenebilecektir.

Kimler Katılabilir

Yarışma, güzel sanatlar fakültelerinin grafik tasarım lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açıktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayımlanmış afişler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Katılacak afişlerin özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, afişlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya katılmak için, Anadolu Cam tarafından hazırlanmış olan başvuru formu, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak afişle birlikte teslim edilmelidir.

Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 afişle katılabilir; ancak birden fazla ödül alamaz.

Şişecam ve bağlı şirketleri ile Anadolu Cam ilgilileri ve Seçici Kurul üyelerinin birlikte çalıştıkları kişiler (akraba, ortak, eleman vb.) yarışmaya katılamazlar.

Afiş Boyut ve Özellikleri

Tasarımlar elle veya dijital ortamda yapılabilir.

Çalışmalar bir adet A3 boyutunda çıkış ve bir adet CD kaydı (1/1 ölçekte 48cm x 68cm ebadında, 304.8 dpi, CMYK, .tiff dokümanı) olarak teslim edilecektir.

Tasarımlarını bilgisayar ortamı dışında opak olarak hazırlayıp göndermek isteyen katılımcılar, çalışmalarının orijinalini A3 ebadında hazırlayıp zarar görmeyecek bir şekilde ambalajlayarak göndermelidir. Dereceye giren afişler Anadolu Cam tarafından gerekli görülen büyüklükte çoğaltılabilir.

Afişlerin İşaretlenmesi

Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece 6 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz afişin arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Afişin üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz.

Birden fazla çalışma varsa, her çalışma ayrı bir rumuzla, ayrı bir zarf içinde gönderilmelidir.

Afişlerin Gönderilmesi

Zarf ve afişler hasar görmeyecek şekilde paketlenip 1 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Postadaki gecikme ve hasardan Anadolu Cam sorumlu değildir.

Yukarıda belirtilen şartlara ve yarışma takvimine uymayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Yarışma Sekretaryası

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Pazarlama Hizmetleri Müdürlüğü

İş Kuleleri Kule 3 Kat:18

4. Levent – İSTANBUL

Tel: 0212 350 3708

Yetkili Kişi: Selin Şenyılmaz

Afiş Hakları Ve Geri Gönderme

Yarışmada ödül alan afişlerin telif ve yayın hakları Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’ ye ait olacaktır. Sözü edilen afişler Anadolu Cam tarafından her türlü görsel ve yazılı iletişimde, sergilemede kullanılabilecek ve Anadolu Cam arşivine girecektir.

Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri afişlerin telif ve yayın haklarını, Anadolu Cam’ın ödemiş olduğu ödül bedeli ile, süresiz olarak Anadolu Cam’a verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen afiş/afişlerin çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzı ve sair tüm haklar için Anadolu Cam’a izin/muvafakatname verdiklerini kabul ederler.

Bu şekilde kullanılan afişler için, afiş sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri alamayacağını ve afişin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif

hakkı, maddi, manevi tazminat ve sair hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Anadolu Cam afişler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

Anadolu Cam yarışmacının yazılı onayı olmadan afiş üzerinde hiçbir ekleme, düzeltme ve değişiklik yapamaz.

Anadolu Cam ödül almayan bir eseri afiş olarak kullanmak amacıyla satın almak isterse, üçüncülük bedeli olan 2.500 TL karşılığında afişin kullanım hakkını devralabilir.

Elle yapılan afişlerin geri gönderimi isteniyorsa başvuru formunda belirtilmelidir.

Yarışma Takvimi

Yarışma Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2013

Son Teslim Tarihi: 01 Nisan 2013

Jüri Değerlendirmesi: Son teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

Sonuç Duyurusu: En geç 30 Nisan 2013

Yarışma koşulları, şartname, başvuru formu ve yarışma sonuçları Anadolu Cam ve Hayata Cam Kat web sitelerinden elde edilir. (www.anadolucam.com.tr) (www.hayatacamkat.com)

Seçici Kurul

Aydın Erkmen (Grafik Tasarımcı)

Onur Bayiç (Grafik Tasarımcı)

Ali Batı (Grafik Tasarımcı)

Kenan Ünsal (Grafik Tasarımcı)

Ulaş Eryavuz (Grafik Tasarımcı)

Oya Akman (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı)

Erdal Seyhan (Anadolu Cam)

Ödüller

Birincilik Ödülü: 7.500 TL

İkincilik Ödülü: 5.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL

Üç Adet Mansiyon: 1.500 TL

Derece alan eserler Anadolu Cam Sanayii A.Ş. web sitesi (www.anadolucam.com.tr), Hayata Cam Kat (www.hayatacamkat.com) web sitesi ve sosyal medya sayfalarından (Facebook ve Twitter) duyurulacaktır. Ayrıca kazananlara telefonla bildirimde bulunulacaktır.

Aynı kişi birden fazla ödül alamaz.

Anadolu Cam, yukarıdaki şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada tüm ödülleri dağıtmayı ve seçici kurul değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt eder.

Seçici Kurul değerlendirme sonuçlarını içeren rapor Yarışma Sekretaryasından edinilebilecektir. Yarışmaya katılanlar bu Şartname’de belirtilen koşulları ve Seçici Kurulun kararlarını kabul etmiş olurlar.

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.