Modern resmin iki ustası bu sergide buluşuyor.

image004-tileButik galeri özelliği taşıyan Myra Art Gallery, çağdaş sanatın bugünkü önemli temsilcilerinden Adem Genç ve Mustafa Ata’nın, kişisel teknik ve ustalıklarıyla bugün geldikleri noktada yeni yapıtlarına 5 Ekim-5 Aralık 2013 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Adem Genç, son dönem işlerini “Postmodern sanat füzyonuna da atfen “hibrit konfigürasyon” olarak tanımlıyor. “Ben sanatı görsel ve iletişimsel eylem pragmatizmini de içinde barındıran bir kuram içinde ele almak istiyorum. Resmin nerede başlayıp nerede biteceği konusunda kendi sezgilerime güveniyor ve bunun, aklın özgürleşmesine yönelik sofistike bir özgürleşme olduğuna inanıyorum. Buna karşın, pek karmaşık olmayan yalın bir soyutun peşindeyim.”der.

Adem Genç, yurt dışında ve ülkemizde çok sayıda kişisel sergi açıp, uluslararası sanat etkinliklerine katılarak başarısını kanıtlarken önemli kuruluşlardan da pek çok ödül aldı. Bugün, Adem Genç yapıtları özel ve resmi koleksiyonlarda bulunuyor.

Rengin ve denetlenebilir dışavurumun ustası Mustafa Ata, sanatsal görüşünü şöyle özetliyor: “Bugün geldiğim noktada “renk” kavrama yönelik bir anlam taşımaya başlamıştır. Biçimlendirmeye çalıştığım  problem; yaşadığım coğrafyanın kültürel yapısından yola çıkarak, günümüz sanatı içinde çağdaş bir bireşim oluşturma kaygısı taşır.”

Mustafa Ata, sanat hayatı boyunca çok sayıda kişisel, karma sergi ve bienallere katıldı. Önemli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı, eserleri Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli müze, resmi ve özel koleksiyonlarda yer alıyor.

 

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.