Çanakkale Ruhu Resim Yarışması 2013

1. Yarışmanın teması, “ÇANAKKALE RUHU”dur.

2. Her bir katılımcı, yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılabilir.

3. Yarışmaya herkes katılabilir.

4. Her katılımcı, yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış bir eseriyle katılabilir.

5. Yarışmaya katılan eserler, tuval üzerine serbest teknikte yapılmış olmalıdır.

6. Yarışmaya gönderilen resimlerin boyutu; uzun kenarları 150 cm’yi geçmeyecek, kısa kenarları da 50 cm’den az olmayacak şekilde olmalıdır.

7. Eserler, 23.12.2013 tarihinde saat 17:00’ye kadar “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Resim Yarışması), Rektörlük Binası, Terzioğlu Kampüsü ÇANAKKALE” adresine teslim edilmelidir.

8. Seçici kurul tarafından sergilenmeye uygun görülen eserler ve derece alanlar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından sergilenecektir.

9. Dereceye girsin veya girmesin hiçbir resim iade edilmez.

10. Yarışmaya başvuru yapan kişiler, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

11. Yarışma sonuçları 10.01.2014 günü www.comu.edu.tr’den duyurulacaktır. Ödül töreni ise, 20.01.2013 günü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. Şehir dışından ödül (sadece birincilik, ikincilik veya üçüncülük) alan eser sahiplerinin ulaşım ve konaklama ücretleri Üniversitemizce karşılanacaktır.

12. Aşağıdaki “ESER TESLİM FORMU” doldurulup eserin arkasına kapalı bir zarfla iliştirilmeli, zarfın üzerine de mutlaka bir “rumuz” yazılmalı ve yukarıda belirtilen adrese teslim edilmelidir. İl dışından gelen eserler, kargo veya posta yolu ile de gönderilebilir. Ancak, kargo veya postadaki gecikmelerden eser sahibi sorumludur.

SEÇİCİ KURUL

Yrd. Doç. Dr. Enver YOLCU (ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Serpil KAPAR (ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Sibel BALCI (ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. H. Cenk BEYHAN (ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)

Öğr. Gör. Vahid NOVRUZOV (ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)

DEĞERLENDİRME

Seçici kurul, kurul üyelerinin uygun olduğu bir tarihte toplanarak eserleri birlikte değerlendirecektir.

PUANLAMA

Bütün resimler, ön elemeye girmek üzere numaralar verilerek 5 jüri üyemizin puanlamasına sunulur. 5 jüri üyesi, kendi beğenilerine ve kriterlerine göre 10’ar resim seçerek ön elemeyi sonuçlandırmış olur. Bundan sonraki puanlama ve mansiyon ödülleri, bu 50 resim üzerinden yapılır. Ön elemeden geçen resimler, jüri tarafından tekrar oylanır. Yapılan oylamada jüri, kendi ilk üç resmini belirlemek üzere puan verir. Jüri tarafından seçilen her resim için puanlama aşağıda belirtilmiştir.

1. Eser: 50 puan

2. Eser: 30 puan

3. Eser: 20 puan

Bu puanlamanın sonucunda jüri tarafından seçilen her eserin derecesi, aldığı puana göre belirlenir.

Her jürinin 1., 2. ve 3. olarak belirlediği esere verilen puan, tabloda belirtilen puanlama sistemine göre tekrar toplanır. Her jürinin 1., 2. ve 3. olarak belirlediği eserlerin aldığı puanlar, ayrı ayrı toplanarak en yüksek puanı alan eserlerden en düşük puanı alan esere göre sıralandırılır. Bunun sonucunda 1., 2. ve 3. eserler ile mansiyona hak kazanan 3 (üç) eser belirlenir.

Yarışma jürisi, herhangi bir derece için hiçbir eseri ödüle layık görmeyebilir.

ÖDÜLLER

1. lik ödülü: 10.000 TL

2. lik ödülü: 5.000 TL

3. lük ödülü: 3.000 TL

Mansiyon ödülleri, her bir eser için 1.000 TL’dir.

Sergilenmeye değer bulunan eserlere de sertifika verilecektir.

TELİF HAKKI

Yarışma sonunda ödül alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ödüle ya da sergilenmeye değer bulan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

 

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.