Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması 2013

1. AMAÇ

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevre tüm dünya için hayati bir konuma ulaşmıştır. Çevre sorunlarının gerek ulusal gerekse evrensel boyutlarının görülmesi, bu sorunlara kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin sağlanması gerekliliği, çevre konusunu öncelikli kılmaktadır.

Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması, üniversite gençliğini günümüzün en önemli alanlarından biri olan ‘çevre’ konusunda bilinçlendirerek toplumsal farkındalığı pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

2. ORGANİZASYON

2.1 Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması (Bundan böyle Yarışma olarak anılacaktır) T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’nın destekleriyle GRUP E YAYINCILIK DAN. TUR. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle Grup E olarak anılacaktır) tarafından düzenlenmektedir.

2.2 Yarışma sürecinin yürütülmesi için bir Organizasyon Komitesi oluşturulmuştur. Yarışmanın yürütülmesi, gerekli altyapının kurulması ve yarışma sekreteryasının kontrolü Organizasyon Komitesinin sorumluluğundadır. Organizasyon Komitesi yarışmanın yürütülmesiyle ilgili kararlar alabilir, değişiklikler yapabilir. Organizasyon Komitesi; Türkay Özgür, Şenol Baştakar ve Ferhan Tinli tarafından oluşmuştur.

2.3 Yarışmacı kısa filmlerin değerlendirilmesi, 12. Madde’de listelenen Jüri tarafından yapılacak ve kazananlar 1 Haziran 2013 tarihinde düzenlenecek Ödül Töreni’nde ilan edilecektir.

3. KATILIM KOŞULLARI

3.1 Yarışma; Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversite veya yüksek okullarında öğrenim gören tüm öğrencilere açıktır. Yarışmaya katılım için herhangi bir uyruk şartı aranmaz.

3.2 Yarışmaya madde 3.1’deki koşullara haiz, Türkiye ve K.K.T.C.’deki üniversitelerin fakülte, yüksek okul, enstitü ve bölümlerinin önlisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri katılabilir.

3.3 Öğrenciler yarışmaya, bağlı oldukları üniversiteyi temsilen katılacaklardır. Bu nedenle başvuruların, üniversite yönetiminin onayını gösteren belgeyle yapılması gerekmektedir.

3.4 Yarışmaya katılacak gruplar, en az 4 öğrenciden oluşturulmalıdır.

3.5 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3.6 Yarışma ile ilgili hertürlü yazışma ve/veya dökümanda kullanılacak dil Türkçe ve/veya İngilizcedir.

3.7 Yarışma ile ilgili tüm gönderimler Yarışma Komitesi’nin aşağıda belirtilen adresine yapılmalıdır. Yarışma ile ilgili tüm duyurular Yarışmanın www.yesilkamera.com internet sitesinde yapılır.

Organizasyon Komitesi adresi : İnönü Cad. No:85/12 Erenköy, Kadıköy-İstanbul

Organizasyon Komitesi irtibat telefonu : +90 216 360 46 36

3.8 4.Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’na: Grup E Yayıncılık Danışmanlık Organizasyon Turizm Ticaret Limited Şirketi veya bünyesindeki yayınlar tarafından organize edilen daha önceki yarışmalara veya üçüncü kişi/kuruluşlarca düzenlenmiş olan yarışmalara katılmış olan eserler ve bir yarışma kapsamında olmaksızın kamuya açık herhangi bir ortamda ödül töreninden önce paylaşılmış olan eserler katılamaz. Katılımcıların eserlerini bu yarışmaya özgü olarak meydana getirmeleri gerekmektedir. Bu madde hükmüne aykırılığın tespiti halinde, ödül kazanmış olan grup Organizasyon Komitesinin yazılı talebi üzerine, Organizasyondan ve bu yarışma dolayısıyla ödül kazandığı 3. kişi ve kuruluşlardan teslim almış olduğu tüm ödülleri (heykelcik, para ödülü, mansiyon vb.) derhal iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül almış olsun/olmasın bu bent hükmüne aykırı davranan grup 10.000,00-TL cezai tazminat ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9 Yarışmaya Grup E çalışanları, Organizasyon Komitesi ve Juri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamaz.

4. KATILIM ŞEKLİ

4.1 Yarışmaya katılmak için ilk olarak başvuru belgeleri doldurarak en geç 31 Ocak 2013 Salı günü saat 18.00‘e kadar Organizasyon Komitesinin adresine ulaştırılmalıdır. 4 – 9 Şubat 2013 tarihlerinde duyurulacak kategori belirlemelerine ve aşağıdaki maddelere uygun olarak hazırlanan kısa filmler 12 Nisan 2013 tarihine kadar gene Organizasyon Komitesi adresine teslim edilmelidir.

4.2 Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil 5 dakikayı geçmemelidir. Makul sınırlar içerisinde kalmak üzere, süre aşımları için Organizasyon Komitesinden yazılı olarak ek süre talep edilebilir. Ek sure taleplerinin değerlendirilmesi Organizasyon Komitesi’nin takdirindedir.

4.3 Filmler DVD ortamında on iki (12) ayrı kopya olarak gönderilir. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır. Kopyaların her biri üzerinde filmin künyesinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

4.4 Yarışmaya katılacak eserler 720*576 boyutunda PAL yayın formatında DVD ortamında ve koruyucu bir zarf içinde teslim edilmelidir.

4.5 Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç 12 Nisan 2013 tarihine kadar Organizasyon Komitesi’nin aşağıdaki adresine;

a) Başvuru formunu,

b) Eserin madde 5.4’te belirtilen formatta 12 adet DVD kopyasını (VCD kabul edilmeyecektir),

c) Yapıtla ilgili sahnelerden en az 5 set fotoğrafı ile filme ait 50×70 cm ölçülerinde afiş çalışmasının bir adet basılı ve dijital ortamda kopyasını,

d) Yönetmenin fotoğrafı ve kısa bir özgeçmişini,

e) Grupta yer alan öğrencilere ait öğrenci kimlik fotokopilerini,

teslim etmelidir. Belgelerin posta ya da kargo vb. yollarla gönderilmesi halinde meydana gelebilecek gecikmelerden Organizasyon Komitesi sorumlu tutulamaz.

DVD’ler üzerlerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine yönetmenin adı/soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.

4.6 Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonuçları, 1Haziran 2013 tarihinde yapılacak ödül töreni ile kamuya açıklanır.

5. YARIŞMA TAKVİMİ – TARİHLER

Grup E Yayıncılık tarafından organize edilen 4. Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni 01 Haziran 2012 tarihinde düzenlenecektir.

Yarışma Takvimi

20 Kasım 2012 -31 Ocak 2013 Yarışma başvuru tarihi.

4 Şubat 2013 Grupların yarışacağı kategorilerin noter huzurunda belirlenmesi.

4 Şubat 2013 – 9 Şubat 2013 Kategorilerin duyurusu.

12 Nisan 2013 Yarışmaya katılacak filmlerin son teslim tarihi.

5 Mayıs 2013 Jüri değerlendirmesi.

01 Haziran 2013 Ödül Töreni / CRR Konser Salonu Harbiye-İSTANBUL

Organizasyon Komitesi’nin yarışma takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tarihlerde yapılacak değişiklikler resmi web sitesi olan http://www.yesilkamera.com adresinde yayınlanacaktır. Jüri değerlendirmesi ödül töreninden önce hiçbir şekilde açıklanmayacaktır.

6.YARIŞMA KATEGORİLERİ

6.1 Ana teması “YAŞLANAN DÜNYAYA GENÇ BAKIŞ’’ olan yarışmanın film kategorileri şu şekildedir:

1-) Su, Atık Su ve Deniz

2-) Toprak, Orman, Tabiat

3-) İklim Değişikliği / Hava

4-) Yenilenebilir Enerji

5-) Ambalaj Atıkları

6-) Elektrikli ve Elektronik Atıklar

7-) Atık Yağlar

8-) Tehlikeli Atıklar

9-) Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA), Ömrünü Tamamlamış Lastikler

10-) Atık Piller ve Aküler

11-) Tıbbi Atıklar

12-) Kentsel Dönüşüm, İnşaat Atıkları ve geridönüşümü

Yarışma kategorileri 4 Şubat 2013 tarihine kadar Orgaizasyon Komitesi’nce çoğaltılabilir, azaltılabilir veya değiştirilebilir.

6.2 Yarışmaya başvuruda bulunan katılımcıların hangi kategoride yarışacakları 4 Şubat 2013 tarihine kadar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura sonucunda belirlenecektir. Yarışma kategorilerinin nihai sayısı ve hangi grubun hangi kategoride yarışacağına ilişkin sonuçlar 4 – 9 Şubat 2013 tarihinleri arasında yarışmanın resmi web sitesi www.yesilkamera.com ‘da yayınlanacaktır

7.ÖDÜLLER

7.1 Nakdi ödül miktarı, katılımcı grup içerisinde yer alan tüm katılımcılara eşit olarak paylaştırılır. Ödemeler ödül törenini takip eden 30 iş günü içinde yasal vergi, harç ve kesintiler düşülerek öğrencilere banka havalesiyle ödenir.

Ödüle hak kazanan grup üyelerinin ödül törenini takipeden 30 (otuz) işgünü içerisinde bireysel banka hesap numaralarını (IBAN) yazılı olarak Organizasyon Komitesine bildirmeleri gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk kendilerine aittir.

7.2 Tüm yarışmacılar ödül töreninde hazır bulunmalıdır. Ödüle hak kazanan grup üyeleri ise ödülü almak üzere en az dört kişilik ekip halinde Ödül Töreni’nde bizzat hazır bulunmak zorundadır. Bizzat hazır bulunamadıkları takdirde yasal temsilcilerinin Ödül Töreni’nde hazır bulunması gerekmektedir. Organizasyon Komitesi ödül töreninden önce yarışma sonuçlarını yarışmacılara açıklamak zorunda değildir.

Ödül törenine mazeretsiz katılmayan öğrencilerin, ödülün kendilerine düşen payından vazgeçmiş oldukları kabul edilir. Bu durum, grup içerisindeki diğer öğrenciler lehine bir menfaat de sağlamaz.

Grupta yer alan ancak ödül törenine haklı mazereti nedeniyle katılamayacak olan öğrenci ödül töreninden önce mazeretini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Mazeretin haklı olup olmadığı Organizasyon Komitesi’nce değerlendirilir. Mazeret haklı bulunsa dahi, ödül alan grup içerisinde yer alan en az iki öğrencinin ödül töreninde hazır bulunması gerekmektedir. Aksi halde, ödül almaya hak kazanan grup bu hakkından vazgeçmiş kabul edilecektir.

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, terör, sel v.b. olağanüstü haller, grup içerisinde yer alan en az iki öğrencinin ödül törenine katılması zorunluluğunun istisnasını oluşturmaktadır. Mücbir sebep hallerinin varlığı nedeniyle ödül törenine bir üye ile katılmış olan veya hiç bir üyesi katılamamış olan grup üyeleri hak kaybına uğramamak için, ödül töreninden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Organizasyon Kamitesi’ne müracaat ederek mücbir sebep halini belgelemek zorundadır. Ödül töreninden itibaren 15 (onbeş) gün içinde hak talebinde bulunmayan veya mücbir sebep halini belgeleyemeyen grup üyelerinin haklarından vazgeçmiş olduğu kabul edilir.

7.3 Dereceye giren grup içerisinde yer alan öğrencinin vefatı halinde ödülleri yasal mirasçılarına teslim edilir.

7.4 Jüri değerlendirmesinde puanların eşit olması halinde Jüri Başkanı takdir hakkını kullanır.

Jüri değerlendirme kriterlerini Organizasyon Komitesi serbestçe belirler. Bir kategoride hiçbir film değerlendirme baraj puanını aşamazsa ya da o kategoride hiçbir katılımcı bulunmazsa Organizasyon Komitesi kategori ödülünü bir sonraki yıla devretme hakkına sahiptir.

Yarışmada dereceye giren gruplardan herhangi birinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Organizasyon tarafından ödüllerin iadesi için gerekli hukuki süreç derhal başlatılır. Ödüllerin iadesini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde jüri değerlendirmesinde takip eden en yüksek puanı alan grup bir üst dereceye yükseltilir.

İade sürecinde doğabilecek hukuki ihtilafların yargıya taşınması halinde yargılama aşamasında meydana gelebilecek gecikmelerden Organizasyon Komitesi sorumlu değildir.

7.5 Dereceye giren grup üyelerine verilecek para ödülleri üzerinde üniversiteler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

7.6 Dereceye giren grup, ödül töreninde teslim edilen heykelciği, bağlı bulundukları üniversitenin rektörlüğüne teslim etmek üzere teslim alır. Para ödüllerinin alınabilmesi için söz konusu heykelciklerin rektörlük tarafından teslim alındığına dair belgenin organizasyon komitesine ibraz edilmesi zorunludur.

7.7 Büyük Ödül ‘Çevre Oskarı’ olarak adlandırılır ve kategori birincileri içinde jüriden en fazla puanı alan filme verilir. Büyük ödülü alan filme ayrıca kategori birincilik ödülü verilmez. Büyük ödülün miktarı 30.000,00 TL (otuzbin Türk Lirası) dir. Büyük ödüle layık görülen kategori birincisi film dışındaki diğer kategorilerin birincilerine 5.000,00-TL (beşbin Türk Lirası) verilir. Organizasyon Komitesi gerekli hallerde ödül miktarlarını ve adetlerini değiştirebilir.

7.8 Büyük ödül sahibine ve kategori birincilerine ödülleri yasal vergiler düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden ödenir.

8.TELİF HAKLARI

8.1 Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışmaya gönderdikleri filmlerin senaryo, görüntü ve müziklerinin kendilerine ait olduğunu ve gerekli telif haklarının alındığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserler ile ilgili olarak telif haklarından doğan/doğacak sorumluluktan grup üyeleri müteselsilen sorumludur.

8.2 Bir başkasına ait görüntü ya da müzik eserinin kullanılması halinde, telif haklarıyla ilgili izinlerin alındığına dair belge ya da belgeler film ile birlikte Organizasyon Komitesi’ne ulaştırılmalıdır. Aksi hareket edenlerin gönderdiği filmler değerlendirme dışı tutulur. Ancak bu durum ödül töreni sonrası tespit edilirse Grup E her türlü hukuki başvuru ve dava haklarını saklı tutar. Grup E, telif haklarını ihlal eden eserlerden dolayı yükümlülük kabul etmez ve üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulamaz.

8.3 Grup E bu yarışmaya katılan ve/veya ödüle değer bulduğu yapıtları, eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap, broşür, DVD, CD, video vb. diğer ortamlarda yayımlayabilme, pazarlayabilme, çoğaltabilme ve dağıtımını yapabilme gibi her türlü hakkına sahiptir.

Katılımcılar eserlerin telif hakları konusunda tüm mali haklarını organizatör şirkete devrettiklerini peşinen Kabul, beyan ve taahhüt ederler. Grup E eserlerin tüm haklarını 3. kişilere devredebilir.

9.HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR

Bu Yönetmelik kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk Hukuku uygulanır. Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ili Kadıköy yargı çevresi mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

10. JÜRİ HEYETİ:

Jüri heyeti aşağıda yer alan 11 (onbir) kişiden oluşmaktadır. Jüri heyetinde sonradan meydana gelebilecek değişiklikler Organizasyon Komitesinin takdirindedir.

Beyhan Aslan / TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı

Reis Çelik / Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı

Ediz Hun / Sanatçı – Uzman Biyolog

Serdar Kökçeoğlu / Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Kısa Film Kurulu Üyesi

Türkay Özgür / Recycling INDUSTRY Dergisi İmtiyaz Sahibi

Nebil Özgentürk / Araştırmacı, Gazeteci

Cem Arslan / Best FM Program Yapımcısı ve Sunucusu

Bu şartname yukarıda yer alan toplam 12 maddeden oluşmaktadır. 4. Ulusal Yeşilkamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’na katılanlar bu şartnamede yeralan tüm maddeleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini kabul eder.

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.