TÜRSAK İlk Senaryo Yarışması 2012

I – Amaç:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türsak Vakfı; Sinemanın en temel öğesi olan ‘Senaryo Geliştirme’ konusunda ilk uzun metraj filmlerinin senaryolarını yazan yönetmenleri desteklemek, yapım öncesi sinemamızın yazımsal sorunlarına katkı sağlamak amacıyla, İlk Senaryo Yarışması düzenlemektedir. Yarışmamız, yazarlara genç senaristlere ve sanatın diğer disiplinlerine eserler veren sanat yaratıcılarına tüm sinemaseverlere açıktır.

II – Kapsam:

a) “İlk Senaryo” projesi T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle ve Türsak Vakfı’nın danışmanlığı ve işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

b) “İlk Senaryo” yarışmasına katılacak yarışmacılar 18 yaşını doldurmuş ilk filmini oluşturmak için senaryosunu yazan tüm katılımcılara açıktır.

c) Proje başvuruları şahsen yapılmalıdır.

d) Türsak Vakfı gerekli gördüğü takdirde ön jüri oluşturabilir. Seçici kurul en az 7 en çok 11 kişiden oluşur.

III – Katılım Koşulları:

a) “İLK SENARYO” yarışmasının en önemli şartı senaristlerin ilk uzun metraj senaryosunu yazmış olmasıdır. Daha önce yarışmalara katılıp ödül alan senaryolar kabul edilmez. Başvuru sahibi daha önce senaryo ya da senaryolar yazmış olsa dahi filme çekilmemiş olması şarttır.

b) Katılımcıların daha önce yazdığı ya da yazımına katıldığı film senaryosunun filme çekildiği belirlenirse ödül akçesi geri alınır.

c) Senaryolar Amerikan senaryo yazım formatında olmalıdır.

d) Senaryolar 60-90 sayfa arası olmalıdır.

e) Senaryolar 3 kopya halinde basılarak proje dosyasına eklenmelidir.

f) Senaryonun iki sayfayı geçmeyen sinopsisi 3 kopya halinde basılarak proje dosyasına eklenmelidir.

g) Senaryolar bilgisayar veya daktiloda yazılmalıdır.

h) Yukarıda talep edilen dökümanlar ve başvuru formu bir zarfa koyulup teslim edilmelidir.

IV – BAŞVURU

a) Senaryo sahipleri katılım dosyalarını en geç 17 Kasım Cumartesi günü saat 18:00’e kadar, Türsak Vakfı Gazeteci Erol Dernek sokak. HANİF HAN 11/2 34433 Beyoğlu/İstanbul adresine elden, kurye veya taahhütlü posta ile teslim etmelidir. Postadaki gecikmelerden Bakanlık veya TÜRSAK Vakfı sorumlu olmayacaktır.

b) Yarışmaya katılıp ödül kazanamayan senaryolar bir ay içinde Türsak Vakfına bizzat gelerek senaryolarını geri alabilirler. Bir ay içinde alınmayan senaryolar imha edilir.

V – Telif Hakları:

“İlk Senaryo” yarışmasına katılan projeler özgün olmalıdır. Katılan projelerden doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü yasal sorun başvuru sahibine aittir.

VI – Değerlendirme Takvimi

Son teslim tarihi 17 Kasım 2012 Cumartesi

Jüri toplantısı 26 Kasım 2012 Pazartesi

Ödül töreni 28 Kasım 2012 Çarşamba

VII – Ödüller

İlk Senaryo yarışmasında 1.seçilen eser 20.000 TL Ödül kazanır.

Başvuru formu için www.tursak.org.tr’den yararlanabilirsiniz.

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.