Süleyman Demirel Üniversitesi Kısa Film Yarışması 2013

AMAÇ / KONU

1. Yarışma T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenmektedir.

2. Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan Kısa Film Yarışması’nın teması “YALNIZLIK” kavramı olarak belirlenmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Yarışma, yurt içi ve yurt dışından bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.

2. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 (Bir) filmle katılabilir. Yarışma ulusal ve uluslararası kurmaca, deneysel, animasyon türündeki kısa metraj filmlere açıktır.

3. Yarışmaya katılan filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekir.

4. Yarışmaya Rumuz ile başvurmak zorunludur.

5. Eserin 3 kopyası (DVD) üzerine rumuz yazılacak, yarışmaya katılan kişinin başvuru formu, filmin özeti en fazla 50 kelime (İngilizce ve Türkçe), katılımcının özgeçmişi (50 kelime), kimlik fotokopisi, filmin ekran görüntüsünden alınan iki sahnesi A4 kağıda çıktısı alınacak ve bir zarfın içine konulacak zarf ve DVD nin üzerine sadece rumuz yazılacak.

6. Filmlerin süresi en çok 20 dakika olmalıdır.

7. Gönderilen filmler hangi dilde olursa olsun, İngilizce alt yazı bulunması gerekmektedir. (İngilizce alt yazısı olmayan filmler, İngilizce diyalog metnini gönderebilir.)

8. Filmler her formatta olabilir. Fakat en az 720×576 çözünürlükte olmalıdır. Filmlerin, gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması zorunludur. Teknik kalitesi düşük olan filmler yarışma dışı bırakılacaktır.

9. Yarışmaya katılan eserin yönetmeni, filmlerinin 3 dakikalık fragmanını, basın, Tv, internet gibi yayın organlarındayer almasını kabul eder.

10. Yarışmaya gönderilen filmde kullanılan ve telif hakkı olan materyal ve müzikler izin alınarak kullanılmış olmalıdır. Alınan izin belgeleri gerektiğinde SDÜ tarafından talep edilebilir. Telifle ilgili tüm konulardan filmin yapımcı / yönetmeni sorumludur. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan yarışma yönetimi sorumlu değildir.

11. Yarışmaya tek kişi ya da bir grup tarafından hazırlanan kısa filmler katılabilir. Eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Ödül, müracaatı yapan kişiye verilir.

12. Ödül kazanan filmin yönetmeni ödül törenine davet edilir ve tüm giderleri Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından karşılanır.

13. Rektörlük tarafından kurulan ve yarışma organizasyonu içinde bulunan üyeler bu yarışmaya katılamaz.

14. Her katılımcı yarışmanın katılım koşullarını kabul etmiş sayılır. Katılım koşulları sadece SDÜ Yarışma Yönetimi tarafından değiştirilebilir.

15. Ödüller ile ilgili çıkabilecek sorunlardan SDÜ Yarışma Yönetimi sorumlu değildir.

16. Burada belirtilmeyen konular için karar yetkisi SDÜ Yarışma Düzenleme Kurulu Yönetimindedir.

17. T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden eserler jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

18. Başvuru formuna http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

ESERLERİN SON TESLİM TARİHİ VE YERİ

Filmler 12 Nisan 2012 tarihine kadar,

SDÜ ULUSLAR ARASI 16. BAHAR ŞENLİKLERİ KISA FİLM-VİDEO YARIŞMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Doğu Yerleşkesi Isparta-Türkiye

adresine posta veya kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Posta veya kargodaki kayıp ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yarışma için gönderilen filmlerin zarf üzerindeki rumuzu Üniversitemiz ana sayfasında yer alan bahar şenlikleri sayfasında duyurulacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 24Aralık 2012

Eserlerin son teslim tarihi: 12Nisan 2013

Jüri (Seçici Kurul Üyeleri)

Sinema yapımcı ve sanatçıları, eleştirmenleri ya da akademisyenlerden oluşan 3 kişilik kurul finale kalan eserleri değerlendirecektir.

Değerlendirmenin İlan Tarihi

Yarışma sonuçları 14 Mayıs 2013’deüniversitemiz http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ web sayfasında duyurulacaktır.

Yarışmaya katılacak filmler, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin belirleyeceği Ön Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Ön Seçici Kurulun değerlendirmesi sonucunda ön elemeyi geçerek finale kalan filmler Jüri üyelerine sunulacaktır.

Jürilerin değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.

Yarışma sonuçları http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

YAYIN VE TELİF HAKKI

Ödül alan filmlerin ticari amaç taşımaksızın Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından organize edilen etkinliklerde yer alması, televizyonlarda ve internet ortamında tanıtım amaçlı gösterime sunulması, çoğaltılması ve üçüncü kişilere devredilmesi hakkı, yönetmeni/yapımcısı tarafından kabul edilmiş sayılır. Dereceye giren filmiyle ilgili yönetmeni/yapımcısı ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Süleyman Demirel Üniversitesi’ni yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

Yarışmaya başvuran filmler, Süleyman Demirel Üniversitesi arşivine devredilmiş kabul edilir. Filmler, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ticari niyet taşımayan faaliyetlerinde televizyon, internet, salon programları, konferanslar, paneller vb ortamlarda gösterime sunulabilir.

Yarışmaya katılan filmde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanılmış ise bu eserlerle ilgili teliflerin yönetmen/yapımcı tarafından alınmış olması gerekmektedir. Aksi durumda Süleyman Demirel Üniversitesi hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu kabul etmediğini beyan eder. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğacak telif problemi eser sahibinin sorumluluğundadır.

Telif haklarıyla ilgili doğabilecek bir sorunda her ne sıfatla olursa olsun, herhangi bir nam adı altında idareden maddi veya manevi tazminat ya da hak ve alacak talebinde bulunan ilgili üçüncü şahısların taleplerinden ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklardan sorumluluk tek başına başvuru sahibine (yönetmen/yapımcı) ait olacaktır.

Katılımcılar Başvuru Formunu imzalayarak, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Bu şartname kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi yetkilidir.

ÖDÜLLER

Para Ödülü, Katılım Belgesi

Birincilik Ödülü : 5000TL

İkincilik Ödülü : 2500TL

Üçüncülük Ödülü : 1000TL

Ödül Töreni Tarihi

Ödül töreni Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Bilim ve Bahar Şenlikleri kutlamaları kapsamında “15-17 Mayıs 2013” tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ödül töreninin tarihi, yeri ve saati üniversitemiz ana sayfasında yer alan http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ sayfasında ilan edilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI

Mehmet Sarı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü,

Doğu Yerleşkesi, Çünür-ISPARTA

Telefon: 0-246 211 4978

Fax: 0-246 237 10 38

E-mail:

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.