Rotary Kısa Film Yarışması 2013

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Madde – 1 FESTİVAL YARIŞMASI

Festival yarışması, “Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Reklam Filmi” olmak üzere 4 kategoride yapılacak olup; yarışmaya sadece başvuru koşullarına uygun özellikte filmler katılacaktır.
Festival yarışması düzenlenecek il sayısında yapılacak her türlü değişiklik yetkisi Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesine ait olacaktır.

Madde – 2 FİLMLERİN KONUSU ve KATEGORİLER

Festival yarışması, “Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Reklam Filmi” olmak üzere 4 kategoride yapılacak olup; kısa filmin hangi kategoride olduğu hususunda bir ihtilaf çıkması halinde, kategoriyi belirleme yetkisi Yarışma Büyük Jürisine ait olacaktır. Yarışmaya, kategori bazında yeterli sayıda başvurunun bulunmaması halinde, kategori birleştirmeye veya o kategoride ödül verilmemesine Ana Komite karar verecektir.
Festival yarışmasına katılacak filmlerin konusu serbest olmakla beraber Rotary Dünya Felsefesi kapsamında sevgi,dünya barışı,çocuk ve ana sağlığı,temiz su,açlık,sokak çocukları,çocuk ve aile iletişimi,kadın istismarı vb.konularda öncelik vardır.
UR 2430. Bölge “Barış Özel Ödülü” konusunda yarışma dalı fark etmeksizin katılan filmlerin konusu mutlaka “Barış” temalı olmak zorundadır.

Madde – 3 KAYIT VE SON KATILIM TARİHİ

Festivale katılmak için başvuru tarihleri17 Eylül 2012 – 15 Ocak 2012 arasındadır.
Festival yarışmasına katılacak filmlere ilişkin başvurular, filmler için web sitesi (www.rofife.org) içerisinde tahsis edilmiş alana yüklenerek yapılacak olup; başvuruların yükleme işlemene ilişkin hususlar web sitesinde(www.rofife.org) yayımlanacaktır.
Web sitesi vasıtasıyla yapılacak başvurularda filmlerle ilgili yüklemeden kaynaklanan teknik sorunlar ve yarışmaya bu nedenle yarışmaya katılamama durumlarında sorumluluk tamamen yarışmacıya aittir.

Madde – 4 FİLMLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 1. Katılan eserler 20 dakika ile sınırlı olacaktır. (Bu süreye jenerik dahildir.) Bu süreyi aşan filmler şayet Rotary ideallerini temsile değerse yarışmaya eserin yarışmaya katılıp katılmaması Rofife Ana Komitesi tarafından karara bağlanacaktır.
 2. Katılan filmler renkli ya da siyah/beyaz olabilir.
 3. Ekran Boyutu 1.33, 1.37, 1.66, 1.85, 2.35 formatlarından biri olabilir.
 4. Filmlerin ses durumu katılım formunda; Optic, Dolby Stereo şeklinde belirtilecektir.
 5. Yarışma dili İngilizce veya Türkçe olup filmler orjinal dilinde çekilmiş ise alt yazısın Türkçe olması tercih sebebidir.

Madde – 5 FİLMLERLE BİRLİKTE WEB SİTESİNE YÜKLENECEK DÖKÜMANLAR
Katılımcıların festivale kabulü için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak aşağıda açıklandığı şekliyle www.rofife.org web sitesine yüklemesi gerekmektedir.

 1. Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 2. Film özeti en çok 400 (dörtyüz) karakter olarak ilgili alanda yer almalıdır.
 3. Yönetmen biyografisi ve filmografisi ilgili alanda yer almalıdır.
 4. En çok 4 (dört) kamera arkası görüntü fotoğrafları maximum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.
 5. Yönetmen fotoğrafı maximum 640*480 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.
 6. Varsa filmin tanıtım afişi maximum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.
 7. Varsa filmin katıldığı festivaller ve aldığı ödüllerin listesi ilgili alanda yer almalıdır.

Yarışacak filmler için;

 1. Katılan Filmler Aralık 2011 tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır. Daha önce çekilmiş filmler kabul edilmez.
 2. Filmlerin seçimi
 3. Festivalin gösterim bölümünde yer alacak filmlere festival seçici kurulu karar verecektir.
 4. Gönderilen eserler UR 2430.Bölge arşivinde saklanacaktır.
 5. Başvuru sonrası filmler iade edilmez.
 6. Daha önce başka yarışma veya festivallere katılmış filmler festivale katılabilir.
 7. Ön Eleme Jürilerinde ve/veya Festival Büyük Jürisi içerisinde yer alan üyeler bu yarışmaya film göndererek katılamazlar.
 8. Ön Eleme Jürilerinin ve Festival Büyük Jürisinin yargısı kesindir.
 9. Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.
 10. Eser sahibi filminin 3. şahıslar tarafından görülmesini istemiyor ise videoyu youtube a yüklerken “Özel Ayarlar” – “Listelenmesin” işlemleri ile videonun diğer kişiler tarafından görüntülenmesini engellemelidir.
 11. Kazanacak eseri, yayınlama, çoğaltma, kullanma vb. haklar Rofife Festival Komitesine aittir.

Madde – 6 JÜRİ TESİSİ

 1. 15 Ocak 2013 tarihine kadar web sitesine yüklenen filmler Adana, Almata, Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Kastamonu ve Samsun illerimizde bulunan Rotary Kulübü tarafından tesis edilen 8 ayrı Ön Eleme Jürisi tarafından değerlendirilerek, Büyük Jüri değerlendirmesine kalan filmler belirlenecektir. ROFİFE Ana Komitesi bahsi geçen tüm illerde Ön Eleme Jürisi kurup kurmamakta serbesttir.
 2. 8 Ön Eleme Jürisin, Üyeleri içerisinden seçilen ve 16 kişiden oluşan Büyük Jüri en geç 2013 yılı Mart ayı ilk haftası içinde finalistleri ve dereceye giren filmleri belirleyecektir.

Madde – 7 ÖDÜLLER

 1. Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) ödülleri her kategori için “Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Reklam” ilk üç dereceye girecek filmlere verilecektir.
 2. Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi yukarıda bahsi geçen ödüller dışında iki “Özel Ödül” verecektir. Bu ödüller;
  1. D-2430 Barış Özel Ödülü, kategorisi fark etmeksizin konusu Barış olan bir filme verilecektir.
  2. Film Kulübü Özel Ödülü, Uluslararası Rotary tarafından charter almış tüm Rotary, Rotaract, Interact, Kulüpleri ve/veya üyeleri tarafından çekilerek yarışamaya iştirak eden bir filme verilecektir.
 3. Değerlendirmeler sonucu, Büyük Jürinin bir veya birden fazla filme mansiyon ödülü verme yetkisi vardır.
 4. Ödüllerin parasal değeri Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi tarafından belirlenecektir.
 5. Büyük Jüri, Rotary Kısa Film Festival’inde yarışmak üzere ilgili alana yüklenen filmleri ödüle layık görmeyebilir. Ödüllerin dağıtımı hususunda ki tek yetki UR. Rotary Kısa Film Festivali Komitesine ait olup katılımcıların bu hususta itiraz hakkı yoktur.

Derece alan eserler ödül töreninde açıklanacak ve www.rofife.org web sayfasında ilan edilecektir.

Madde – 8 SORUMLULUK

 1. Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi, gönderilen filmlerin zamanında www.rofife.org web sayfasına yüklenememesinden, yükleme sırasında doğacak hasarlardan ve kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk almaz.
 2. Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi, katılımcı tüm filmlerden maksimum 1 dakikalık fragman kopyası alabilir. Fragmanlar haber, tanıtım ve reklam amaçlı kullanabilir.
 3. Festival komitesi belirtilen kurallara uymayan filmleri yarışma dışında bırakabilir.
 4. Katılımcılar belirtilen kuralları okuyup kabul ettiklerini katılım formunu imzalayarak teyid ederler.

Madde – 9 KATILIM ÜCRETİ

Rotary 2430 Bölge Uluslararası Kısa Film Festivaline katılım ücretsizdir.

Madde – 10 YÜRÜTME

Festival Yarışmasını yürütme yetkisi, Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi ve Yarışma Büyük Jürisine ait olup; yarışma içinde çıkabilecek her türlü sorun hakkında nihai karar verme yetkisi Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi ve Yarışma Büyük Jürisi tekelindedir.

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.