Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması 2013

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü tarafından düzenlenen ve jüri üyeleri arasında ünlü Gazeteci ve Belgesel Yapımcısı Can Dündar ile Yönetmen ve Senarist Ümit Ünal’ın da yer aldığı 3. Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı.

Katılım Koşulları

 

a) Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nün düzenlediği Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması; kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenmekte olup, yarışmaya eğitim-öğretim bitişi göz önünde bulundurularak 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.

 

b) Yapımlar yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğer kişileri yazılı iznini almak ve başvuru formuna eklemek zorunludur.

 

c) Yarışmaya sadece üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okumakta olan öğrencilere ait kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirilmiş kısa filmler başvurabilir.

ç) Yarışmaya katılacak yapımların süresi kurmaca dalında 20 dakikayı, belgesel dalında 30 dakikayı aşmamalıdır.

d)Yarışmaya katılacak olan yapımlar üç adet DVD formatında gönderilmelidir. DVD’lerin üzerine, eserin adı, yapım yılı, süresi, yönetmenin adı ve soyadı yazılmalıdır. Ayrı bir CD’ye yönetmenin özgeçmişi, bir adet fotoğrafını içeren bilgiler word formatında kaydedilmelidir.

 

e) Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması arşivinde saklanır.

 

f) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 3 dakikalık görüntüleri tanıtım amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

 

g) Yarışmanın Seçici Kurulu ön jüri ve esas jüri üyelerinden oluşmaktadır. Yarışmaya katılan kurmaca kısa filmler Murat Tırpan, Deniz Ertem ve Arş. Gör. Burak Kaplan’dan oluşan ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Belgesel dalında yarışmaya başvuran filmler ise Yrd. Doç. Dr. Sühendan Kumcu, Öğr. Gör. Jochen Prohel ve Arş. Gör. Neşe Öztemir’den oluşan ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ön jüri değerlendirmesi sonucunda yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jüri’nin değerlendirmesine sunulmadan elenebilir.

 

ğ) Yarışmaya başvuran filmlerin ön jüri tarafından incelenmesi sonrasında kurmaca dalında Ümit Ünal, Yrd. Doç. Dr. Berrin Avcı, Özcan Alper, Zeynep Özbatur, Onur Saylak’tan oluşan asıl jüri üyeleri tarafından; belgesel dalındaki filmler ise Can Dündar, Prof.Dr. Bülent Vardar, Hasan Özgen, Burçak Evren ve Hüseyin Karabey’den oluşan asıl jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

 

h) Yarışmada kurmaca kısa film kategorisinde 1.lik ödülü ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 2 ödül; belgesel film kategorisinde 1.lik ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 2 ödül verilecektir. Asıl jüri isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere ‘özel ödül’ler verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödül miktarları aşağıdaki gibidir.

 

Kurmaca dalında

Birincilik Ödülü : 1000 TL

Jüri Ödülü : 500 TL

 

Belgesel dalında

Birincilik Ödülü : 1000 TL

Jüri Ödülü : 500 TL

 

ı) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

 

i) Yarışmaya başvuru www.okan.edu.tr adresinden on-line olarak yapılacaktır. Başvuru sayfasının doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak imzalanarak gönderilmesi zorunludur. Yarışmaya katılacak olan eserler ve yönetmen ve filme dair bilgiler “Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL” adresine posta yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

 

j) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 1 Nisan 2013 saat 17.00’ye kadardır. Yarışmaya katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar Yarışma Komitesi’ne,

 

- Başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı,

- Yapımın üç adet DVD kopyası,

- Filmden en az bir adet fotoğraf (300 dpi)

- Yönetmenin bir adet vesikalık fotoğrafı

- Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce)

- Filmin kısa özeti (Türkçe ve İngilizce, en fazla 100 kelime) teslim etmelidir.

 

k) Yarışmaya başvuran filmlerin değerlendirme sonucu 24 Nisan 2013 tarihinde www.okan.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül töreni düzenlenecektir.

(18 Nisan- Jüri Değerlendirme, 30 Nisan-Ödül Töreni)

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.