Burçak Bingöl: Araba Sevdası

Galeri Zilberman, Burçak Bingöl’ün yeni çalışmalarından oluşan sergisini sunmaktan mutluluk duyar. Sergi 9 Mayıs Cuma günü Mısır Apartmanı’nda açılıyor.

Sanatçının Galeri Zilberman’daki bu ikinci solo sergisi, adını, Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası” isimli klasik romanından alıyor. 1896’da yazılan bu roman, tipik bir aşk hikayesinden farklı olarak; Türkiye’nin, Batı’daki sınıf, adap ve modernlik olgularındaki konumuna olan tutkusunu hikayeleştirerek, Batı’yla aynı düzeyde olabilme arzusuna ayna tutuyor. Yazar, mizahi, yer yer de alaycı bir üslupla, modern Türk’ün zihin karmaşasını okuyucuya aktarıyor. Batılılaşma projesinin bir sonucu olarak, Osmanlı geçmişinden sıyrılmış modern Türk’ün, bulanıklaşan kimliği, Doğu ve Batı, geçmiş ve gelecek arasında dolaşıp duran bir karakter olarak betimleniyor.

Bingöl, bu son sergisiyle, toplu hafıza, kimlik sorunsalı ve “arada olma” halini, biçimci olduğu kadar sezgisel; kavramsal olduğu kadar dekoratif unsurlarla irdeliyor. Doğu ekseninden yönelen bir bakışla, geleneksel sanatlardan eklemledigi motif, bezeme ve malzemelerle yeni olasılıklar üzerine düşünüyor; tekrar etme pratiğiyle oluşturduğu örüntüsel (pattern) desenler kurguluyor. Bingöl, Osmanlı ve İslam geleneğinin etkisindeki süslemeleri, bağlamından koparıp kopyalayarak, iz sürüyor, yeniden üretiyor ve yaratıcı sürece yoğunlaşarak yeni bir geleneğin oluşmasına olanak veriyor.

Gerçeğinden kalıp alınarak, seramikten üretilmiş bir kamyon Seyir adlı çalışma, serginin merkezine konumlanarak diğer  çalışmalara kaynaklık ediyor. Sanayi devriminin sembolü niteliğindeki, modernlik ve ilerlemenin en somut araçlarından biri olan kamyon, taşıdığı kültürel yükle pek çok sanatçı tarafından irdelenmiş bir konudur. Bingöl, birbiri üzerine binmiş Türk motifleri ve seçtiği diğer  malzeme ve süslemelerle bu sert yüzeyin ifade ettikleri arasında kadınsı ve hassas bir denge kuruyor. Nihayetinde, varoluşun ve kimliğin kırılgan doğası, sanat, cinsiyet, ve basmakalıp kültürel şablonlar arasında ilerleyebilmek için kendi “şeridini” arıyor.

Kamyonun içinden çıkmış, dışarıdan görünmeyen ama sistemi bir arada tutan mühim mekanik parçalar dönüşüme uğrayarak bir dizi nükteli heykele dönüşüyor. Görkemli kadifeler, biçimi bozulmuş çiçeklerle, zıt malzemeler birbirinin içinden geçerek tuhaf güzelliklerini absürt bir ahenkle sergiliyorlar.

burcak-bingol-eseriİçerdiği zengin referanslarla, Araba Sevdası, gelenek, süsleme gibi çağdaş sanatta kenarda kalmış sorunları kapsamına alarak çok kültürlülüğün ve evrensel değerlerin geleceğe yön veren araçlar olabileceğine gönderme yapıyor.

Burçak Bingöl’ün Araba Sevdası sergisi için hazırlanan katalogda Olcay Akyıldız ve Fatih Altuğ’un beraber kaleme aldıkları yazı ve Emre Zeytinoğlu’nun metni sergiye eşlik ediyor.

Araba Sevdası, 21 Haziran 2014’e kadar izlenebilir.

Burçak Bingöl (d. 1976, TR) İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Yakın geçmişte, küratörlüğünü Fabrice Bousteau’nun yaptığı Small Is Beautiful ile Abu Dhabi Art’da; ve küratörlüğünü Ferhat Özgür’ün yaptığı Olduğumuz Gibi ile Galeri Zilberman’da; Işın Önol’un küratörlüğünü yaptığı Öğrenilmiş Çaresizlik; Otorite, İtaat ve Kontrol Üzerine adlı sergiyle Bergsen&Bergsen Galeri’de çalışmaları sergilenmiş olan Bingöl, bu sene gerçekleşecek olan Art Basel Hong Kong’ta da solo projesiyle yer alacak. Sanatçının daha önce ikisi New York’ta gerçekleşmiş olan toplam dört kişisel sergisi olmuştur.

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.