Kategori: Sahne Sanatları Yorum

Antony Quinn de ABD vatandaşıydı....
0

Diplomatı öldürenler ”tomahawk”la özgürleştiler(!)

Seviyesizlik ile buna gösterilen tepkinin orantısızlığını gördüğünüz zaman şu soruyu sormadan edemiyorsunuz: Madem dini öfke nedeniyle size özgürlük bahşeden ABD’ye bu kadar kızacaktınız, sinema dünyasının en görkemli iki İslami yapıtı,”Çağrı” ve ”Ömer Muhtar”ı finanse eden Kaddafi’yi neden öldürdünüz?

Sinema ve Edebiyat Türleri Arasında Görülen Etkileşimler (Yrd.Doç.Dr. Tuncay Yüce)
0

Sinema ve Edebiyat Türleri Arasında Görülen Etkileşimler (Yrd.Doç.Dr. Tuncay Yüce)

Sinema sanatı, diğer sanat dalları ile karşılaştırıldığında çok yeni bir sanat dalıdır. Sinema resim, edebiyat, müzik, tiyatro gibi sanat dallarının bir bileşkesi gibidir. Diğer sanat dallarına bakıldığında bu yeni sanat dalının gelişimi öylesine hızlı bir biçimde olmuştur ki, teknik olarak gerçekleştirilen ilk gösteriminden bu yana neredeyse kendini aşar duruma gelmiştir.

Timurluların Bilim ve Sanata Yaklaşımları ve Bazı Son Dönem Sanatkârları 2 (Prof. Hayrunnisa Alan Akbıyık)
0

Timurluların Bilim ve Sanata Yaklaşımları ve Bazı Son Dönem Sanatkârları 2 (Prof. Hayrunnisa Alan Akbıyık)

Timurlu hanedanının tarihi, ilk bakışta kurucusu Timur’un hızlı, kanlı ve onun taraftarları için kârlı seferleri ile akla gelmektedir. Ancak dönem biraz daha dikkatli incelendiğinde, bütün devlet idarecilerinde görülen ülkesini mamur etmek, refahı artırmak, âlim ve sanatkârları himaye etmek fikrinin bu hanedanın hükümdarlarında da mevcut olduğunu görürüz.

Çocuklar İçin Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi İçin Sanat Eğitimi (Robert Schirrmacher)
0

Çocuklar İçin Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi İçin Sanat Eğitimi (Robert Schirrmacher)

Sanat programları çalıştığınız grubun ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir. Diğer bir deyişle sanat programları: Yaşantılara dayalı olmalı, Uygulamaya olanak vermeli, Sanatsal malzemeleri kullanacak beceri eğitimi sağlamalı, Çocuğun estetik duyarlığını geliştirmelidir.

Timurluların Bilim ve Sanata Yaklaşımları ve Bazı Son Dönem Sanatkârları 1 (Prof. Hayrunnisa Alan Akbıyık)
0

Timurluların Bilim ve Sanata Yaklaşımları ve Bazı Son Dönem Sanatkârları 1 (Prof. Hayrunnisa Alan Akbıyık)

Başlıkta ifade ettiğimiz araştırma konusunu daha sağlıklı anlayabilmek için önce Timurlu Devleti’nin genel yapısının nasıl olduğuna bakmak gerekiyor. Söz konusu devlet Maveraünnehir ve Horasan merkez olmak üzere kurulmuştu.

Ramis ÇINAR
0

Medya ve şöhretin dayanılmaz cazibesi

Kapitalizmin hemen hemen her alanda etkisini gösterdiği 1960’larda, “Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak,” tezini ortaya atan Andy Warhol’un sosyolojik bir gerçeklik haline gelişine aradan geçen yıllar içerisinde tanık olduk.

Prof. Dr. Levent Seçer
0

Sanatla insanı yaratmanın önemi

Türkiye’de artık sanat yok edildi, sanatın adına Başbakan (UCUBE) adını koydu, dünya böyle yazıyor, ”Türkiye’de sanatın adı UCUBE.” Bir büyük ülkenin Başbakanına bu sözlerin yakışmadığını söylemek isterim, yazara ”kaleminden lağım akıyor” sözü Türkiye Başbakanına ait bir söz değil mi?

Akıl sağlığı için sanat-2
0

Akıl sağlığı için sanat-2

Eğitim bilimci Buck tarafından keşfedilen ve geliştirilen H.T.P. çocuğuın ruh yapısının anlaşılmasını sağlayan en mükemmel metodlardan biridir. Çok karışık ve anlaşılması zor olacak ayrıntılara dalmadan H.T.P. testinin esaslarını açıklayalım.

Sanatın fiziksel tanımı ve amacı-2
0

Sanatın fiziksel tanımı ve amacı-2

İşte bir yapının bir varlığın sanatsal yönü, estetik yönü, bir güzelliği varsa o varlık, o yapı en az enerji ile en çok iş yapıyordur veya en az enerji kullanarak insana yol gösteriyordur, demektir.

Umur Özlüer
0

Özgürlüğe konan leş kargası!

Kadıköy Özgürlük Parkı’nda insan avucu içersinde özgürlüğü simgeleyen bir güvercin heykelinin tepesine konan bir leş kargası takıldı objektifime, Şehir Tiyatroları “SUS!MUYORUZ” direnişine giderken.