Türkiye Yayıncılar Birliği Apollinaire davasının yeniden açılmasını kınadı

irfan-sanci-ismail-yerguzSel Yayıncılık tarafından yayınlanan Apollinaire’in ‘Genç Bir Don Juan’ın Maceraları’ adlı kitabıyla ilgili olarak yayıncı İrfan Sancı ve çevirmen İsmail Yerguz’a ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla açılan ve 2010 yılında beraat ile sonuçlanan davanın Yargıtay tarafından tekrar açılması üzerine Türkiye Yayıncılar Birliği bir bildiri yayınladı.

2010 yılında beraatle sonuçlanan dava 3. Yargı Paketi kapsamında ertelenmek üzere bozulmuş, savcılığın itirazıyla da dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Beraat kararı Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle bozulmuş ve Sancı ile Yerguz’un 6 – 10 yıl hapsi istenmişti.

Türkiye Yayıncılar Birliği yayınladığı bildiri:

“Meclisi ve hükümeti yasakçı kanun maddelerini kaldırmaya, yargının uluslararası sözleşmelere aykırı yasakçı kararlarına karşı somut adım atmaya çağırıyoruz.

Sel Yayıncılık tarafından yayınlanan Fransız şair ve yazar Guillaume Apollinaire’in Genç Bir Don Juan’ın Maceraları adlı romanı hakkında, Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun raporuna dayanılarak “müstehcenlik” suçlamasıyla yayıncı İrfan Sancı ve çevirmen İsmail Yerguz’a açılan ve İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşması, savunmanın verilmesi ve AİHM’nin yayıncı Rahmi Akdaş’ın başvurusu üzerine 2010 yılında Türkiye’yi ifade özgürlüğünü ihlalden dolayı suçlu bulduğu Apollinaire’in 11 Bin Kırbaç eseriyle ilgili karar metninin Türkçeye çevrilmesi talebiyle 17 Aralık 2013 tarihine ertelendi.

Söz konusu dava 2010 yılında sonuçlanmış, mahkeme Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinin bilirkişi raporuna dayanarak beraat kararı vermişti. Karar 3. Yargı Paketi kapsamında ertelenmek üzere bozulmuş, savcılığın itirazıyla dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Beraat kararı Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından oybirliğiyle bozulmuş, Sancı ile Yerguz’un 6 ila 10 yıl hapsi istenmişti. Yargıtay itirazında ayrıca yerel mahkemenin kararının “kanuna aykırı” olduğunu ileri sürmüş, gerekçesinde eserle ilgili aşağılayıcı, bilirkişi raporuyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanmaktan çekinmemişti.

Eserleri dünya klasikleri arasında yer alan, Avrupa Edebiyat Mirası olarak da koruma altına alınan, dadaizm, sürrealizm, kübizm, fütürizm, orfizm gibi önemli çağdaş akımların temsilcisi olan, günümüzde pek çok yazara ilham kaynağı olmaya devam eden Apollinaire gibi bir klasikleşmiş şairin eserlerini çeviren ve yayınlayanlar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Daha önce verilmiş beraat kararının Yargıtay tarafından ilgili AİHM kararları ve bilirkişi raporu dikkate alınmayarak bozulması, çevirmen ve yayıncının para cezasına çevrilemeyecek hapis cezası tehdidi altında bulunması uluslararası hukukun ve Anayasanın ifade özgürlüğüyle ilgili temel ilkelerine aykırıdır.

Bu davanın bir an önce beraat kararıyla son bulmasını, dünyanın en büyük yazar ve şairlerinin eserlerinin edebi niteliğinin yargı tarafından tartışmaya açıldığı, kitapların toplatıldığı, yazar, yayıncı ve çevirmenlerin hapis talepleriyle yargılandığı sayısız davaya yenilerinin eklenmemesini diliyoruz. Bunun için Meclisi ve hükümeti, Türkiye’de ifade ve yayınlama özgürlüğünü engelleyen ve tarafı bulunduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı düşen ahlakçı ve yasakçı zihniyetle alınan yargı kararlarını önleyecek somut adımlar atmaya çağırıyoruz.”

Saygılarımızla,

Türkiye Yayıncılar Birliği

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.