TELEVİZYON VE SİNEMA FİLMİ YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ

TESİYAP Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği, televizyon ve sinema filmi yapımcılarının haklarını korumak ve mesleksel kurallarının oluşumuna katkıda bulunmak amaçları ile kurulmuştur.

Hiç kuşkusuz, televizyon ve sinema filmi yapımcılarının haklarının korunması çalışmaları, televizyon ve sinema filmi niteliğindeki sinematografik eserler üzerindeki gösterim ve yayın hakları ile, bu eserlerin kayıt edilerek çoğaltıldıkları araçlar (ses ve görüntü taşıyıcılar) üzerindeki hakların da düzenlenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, televizyon ve sinema filmlerini kapsayan gösterime sunum, çoğaltma, yayımlama ve benzer haklara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi de, TESİYAP’ ın ilgi ve çalışma alanına girmektedir.

Ses ve/veya görüntü taşıyıcılar ile radyo ve televizyon yayınları alanında ki baş döndürücü gelişmeler, “yapımcı hakları”nı maddi ve manevi tecavüzlerden korumak yolunda, hem uluslararası zeminde, hem ulusal çerçevelerde, önemli çalışma ve düzenlemelere yol açmıştır. Tesiyap genel olarak, “bağlantılı haklar” arasında yer alan “yapımcı hakları”nı korumakla ilgili yöntemleri geliştirmek ve yasal düzenlemeleri sağlamakla ilgili çalışmalar yapmaktadır.

TESİYAP’ın, televizyon ve sinema yapımcılarının yasal haklarını korumak, onların istismar edilmesini önlemek yolunda gerçekleştireceği çalışmalar; yalnız yapımcıların değil, bu alanda çalışan sanatçıların ve emekçilerin de çalışma koşullarının düzeltilmesini, geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacaktır. Bu ortam, daha nitelikli ürünlerin üretilmesine, ülkemizin televizyon ve sinema filmleri alanında, şu anda bulunduğu yerden, çok daha ilerilere gitmesinin önünü açacaktır.

Belirttiğimiz gibi, TESİYAP yalnızca üyelerinin haklarını korumakla yetinmemekte, bir yandan da, mesleksel kuralların oluşumuna ve çağdaş nitelikler kazanmasına katkıda bulunmak için çaba göstermektedir. Sağlanması amaçlanan çağdaş ortam; televizyon ve sinema filmi yapımcılarının yanı sıra; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı, diyalog yazarı olarak, yasa tarafından sinema eserlerinin birlikte sahibi sayılan eser sahiplerinin ve oyuncuların da, emek ve ürünlerini, daha iyi ve güvenli koşullarla değerlendirmelerine olanak verecektir.

YÖNETİM :

TESİYAP YÖNETİM KURULU

BAŞKAN Erdal TUŞUNEL

BAŞKAN YARDIMCISI Engin KIYMAZ

SAYMAN ÜYE Sadettin NAMOĞLU

ÜYE Yusuf Taner ÖZBEL

ÜYE Murat TOKAT

GENEL SEKRETER

HUKUK KURULU

Av. Aysun GÜRTEKİN YILDIZ

Av. Hakan ÇETİNKAYA

Av. Faruk ÇETİNKAYA

Av. Hatice Ufuk SITKI

DENETLEME KURULU

Başkan A.Mine VARGI

Başkan Yardımcısı Birol GÜVEN

Üye H.Şafak BAKKALBAŞIOĞLU

HAYSİYET KURULU

Başkan Metin AKPINAR

Başkan Yardımcısı A.Umur BUGAY

Üye Ömer VARGI

TEKNİK BİLİM KURULU

Başkan A.Sabahattin KANTOĞLU

Başkan Yardımcısı B.Mert BAYDUR

Üye Kerem ÇATAY

DANIŞMA KOMİSYONU

Başkan A.Umur BUGAY

Başkan Yardımcısı A.Mine VARGI

Üye Erdal TUŞUNEL

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği

Ergenekon Cad. No. 10 Harbiye / Şişli / İstanbul

Tel: 0212 247 36 02

0212 247 39 02

Faks: 0212 247 39 12

1 Yorum

 1. sanat haberleri diyor ki:

  Son günlerde bazı kişilerin değerli medya mensuplarını ve onlar aracılığıyla kamuoyunu, dizi sektöründe sigortasız işçi çalıştırıldığı şeklinde eksik ve yanlış bilgilendirdiği tespit edilmiştir. Bilindiği üzere liberal ekonominin temel alındığı ülkemizde hür teşebbüs asıl, bağımlı çalışma istisnadır. Sanatçı; kendi adına serbest mesleki faaliyette bulunabileceği gibi kamu ya da özel sektörde memur yahut işçi statüsünde de çalışabilir. Dolayısıyla, tüm sanatçıların sadece sigortalı işçi olarak çalıştırılabileceklerine ilişkin söylem hatalıdır. Kaldı ki, sanatsal üretim; kimseye bağlı olmadan, özgür yaratım demektir. Bununla birlikte sanatçı dilerse; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki mevcut düzenlemeler nedeniyle başta eser sahipliği olmak üzere bir takım haklarından vazgeçerek elbette kadrolu da çalışabilir. Bu, onun seçimidir. Sinema sektörü çalışanları, ya sigortalı olarak ya da serbest meslek mensubiyetliği nedeni ile Bağ-Kur’lu olarak sosyal güvenlik şemsiyesi altında gerekli güvenceye sahiptirler. TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği) olarak Meslek Birliğimize üye tüm YAPIMCI FİRMALAR, çalışanlarının sosyal güvencelerini ilgili yasalar doğrultusunda yükümlü oldukları şekilde sağlamaktadırlar. Yukarıda belirtilenlere ek olarak mevcut İş Kanunu’nun sinema sektörün gereksinimlerini karşılamaya yeterli olmadığı uygulamalarla da anlaşılmıştır. En azından işçi statüsünde çalışmak isteyen sanatçılarımız bakımından; tıpkı Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi bu alana özel yeni bir “Sinema İş Kanunu” ihdası zorunlu hale gelmiştir. Televizyon ve sinema yapımcılarından oluşan meslek birliğimiz; belirtilen nedenlerle hükümetimiz nezdinde gerekli girişimleri başlatmıştır. Durumu tüm ilgililerin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
  Saygılarımızla.
  Erdal TUŞUNEL
  TESİYAPYönetim Kurulu Başkanı

  Cevaplamak için giriş yapın

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.