DT sanatçısının maaşı makam şoförünüzden daha düşük!

TOBAV (Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Sanatçıları Vakfı) yönetim kurulu devlet tiyatroları sanatçılarına dair eleştirele yanıt verdi. TOBAV tarafından yapılan açıklama şöyle:

Gazetede yazı yazmak sorumluluk işidir. Gazete yazarı, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek görüşler bildirmelidir. Eleştiri  yaparken konuyu kişiselleştirmek yerine, bilgiye dayalı ölçülerden hareket ederek yazmalıdır yazısını. Çünkü gaztede yazı yazmak sorumluluk işidir. Toplumu yanlış bilgilendirmek ise suçtur ! Adalet önünde de  vicdan karşısında da !

Meclis de kavga çıkınca, onu “tiyatro” zannedenler, evde amcalara bir taklit yap denildiğinde çocuğunun yalandan yaptığı taklide gevrek gevrek gülenler, tiyatro sanatı hakkında yorum yapıyor, yazı yazıyor, karalamada bulunuyor !

Hem de bu iletişim çağında ! Oysa, cep telefonu kullanmayı ret etmiyor, internet kullanmayı da ! Eskiden televizyon izlemeyenler artık kanal bile açtılar !

Bu olanakların hem de en iyisine sahip olanlardan beklenen,”tiyatro” kelimesine ve onun 2500 yıldır taşıdığı evrensel değerlere küçük bir parmak hareketi ile ulaşmasıdır !

Oysa, bu zahmeti dahi göstermeden TC Devlet Tiyatrolarını ve onun mensuplarını yerden yere vurma yarışında  en önde olmaya çalışıyorlar !

Bu yarışta ne kadar gerçek dışı, ne kadar hakaret dolu olurlarsa o kadar çok takdir edileceklerini düşünüyorlar herhalde !

Devlet Tiyatroları mensupları 1 ay tek 1 ay çift maaş alıyor derken, sanki ortada çok önemli bir rakam varmış havası yaratılmak isteniyor. Oysa bu maaşın, hepsinin toplamı çarpımı, bu yazıları yazan kişilerin makam şöforlerinin maaşından daha azdır !

Bir hesap yapıp, bunu da bir dile getirmeleri gerekmez mi ?

Meslek tanımlarının olmadığından, 1970 de zorla, geçici olarak  657 ye dahil edildiklerinden filan söz etseler, ortaya tartışacak somut konular çıkacak !

Devletlerin Tiyatroları, devletlerin gururudur !

Bu dünyada devlet düzeninin keşfedildiği günden beri böyledir.

Tiyatro, binaları o günden bu güne o devletlerin ülkelerinde, kentlerin en merkezi yerinde, özenle inşa edilmiş anıt değerinde binalardır !

Bu söylediklerimize inanmak için, Evliya Çelebi seyahatnamesini okumaya zamanı olmayanlar, internete bakabilirler.

Hatta bu meydanların fotoğraflarını bile görebilirler !

Şimdi, somut   sorulara somut  yanıtlar arama zamanıdır ! Konuyu kişiselleştirmeden, tanımlara ulaşma, hakların tanımlarını yapmak, kime “oyuncu ” denir kime denmez, bunun için nasıl ölçme değerlendirme oluşturulur? Her “sanatçıyım” diyen oyuncu mudur? Bunlara yanıt aramak zamanıdır! Yoksa atıp tutmak, tahriklerde bulunmak için özel bir yeteneğe gerek yok!  Bunun doğru bilgiye dayanmadığı da ortada? O zaman varılmak istenen amaç nedir?

Vakfımız 30 yılı aşkın yetkin kişiliği ile bu tür tutumlar; yurdumuz, ulusumuz ve uluslararası prestijimiz açısından son derece üzücü bulmaktadır !

TOBAV bu tartışmanın daha da büyümeden ve kalitesini yitirmeden; merkezi Brüksel’de bulunan, Avrupa Tiyatro Çalışanları Örgütü PEARLE ile birlikte, bir uzmanlık çalışması olarak ele alınmasını ve yaşanan bu soyut polemik ortamına bir son verilmesini talep etmektedir.


Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.