Hayat Boyu Öğrenme Fotoğraf Yarışması 2013

Yarışmanın Konusu:

Fotoğraflar “Her yaşta, her yerde, her zaman öğrenmek mümkündür.” sloganından yola çıkarak “Öğrenme ve Hayat” ilişkisini anlatan her türlü temayı yansıtabilir.

Amaç:

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması, konusu “beşikten mezara kadar öğrenme süreci” olarak tanımlanan Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımını tanıtmayı ve öğrenmenin her yerde her zaman her yaşta gerçekleşebileceğini fotoğraflarla kamuoyuna anlatmayı amaçlamaktadır.

Katılım Koşulları:

•Yarışma Seçici Kurul Üyeleri dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.

•Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.

•Yarışma renkli baskı dalında olup, yarışmacılar en çok 3 eserle yarışmaya katılabilirler.

•Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

•Eserlerin kısa kenarı 20 cm.den kısa uzun kenarı 40 cm.’ den uzun olmamalıdır.

•300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.

•Eserler fotoğraf kağıdına basılmalı, herhangi bir yüzeye yapıştırılmamalıdır. Bilgisayar yazıcı çıktısı ya da fotokopi çoğaltmalar kabul edilmez.

•Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki dosyada belirtilmelidir.

•Fotoğraflar postada / kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenecek ve bir adet başvuru formu ile birlikte son teslim tarihine kadar yazışma adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir.

•Yarışmacılar gönderecekleri eserleri CD ya da DVD kopyaları ile birlikte fotoğraf kağıdına basılmış olarak Bediz Büke İren ve Pınar Alkan Yarıkkaya adına Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Boğaziçi sok. No:23 Teknikokullar 06500 Ankara-Türkiye adresine göndermeleri rica olunur.

•Eserlerin yarışma sekreterliğine ulaştırılması ile birlikte herhangi bir zarar görmemesi için gereken özen gösterilecek, ancak postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi sorumlu tutulmayacaktır.

•Proje yarışacak fotoğraf posta / kargolarının alındığına ilişkin teyit göndermeyecektir.

Ödüller:

Birinci için ödül : 5000 TL

İkinci için ödül : 3000 TL

Üçüncü için ödül : 2000 TL’dir.

Değerlendirme, Sonuçların Duyurulması, Ödül Töreni:

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra basın yoluyla ve http://hayatboyu.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri internet sitemizden duyurulacak bir tarihte verilecektir.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan projeler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Dereceye giren ve sergilemeye hak kazanan eserlerin tüm hakları Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği’ne ait olacaktır. Dereceye giremeyen ve sergilenmeyen eserleri ise eser sahipleri yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonra 30 gün içerisinde Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Boğaziçi sok. No:23 Teknikokullar 06500 Ankara-Türkiye adresinden elden teslim alacaklardır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan eserler için hiç bir hak iddia edilmeyecektir.

Katılımcı dereceye giren ve sergileme alan fotoğrafların kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği’ne verdiğini peşinen kabul ettiğini buna bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma v.b. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği’ne izin/muaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muaffakatname için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rucü kabul, beyan ve taahhüt eder. Proje eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Dereceye giren eserlerin ödülleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngöreceği bir etkinlik esnasında verilecektir.

Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi : 15 Mart 2013

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 20 Mart 2013

Sonuçların Açıklanması : 30 Nisan 2013

Yayın ve Telif Hakkı:

• Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği’ ne aittir. Bu fotoğraf kağıdına basılı ve elektronik ortamda gönderilmiş eserler Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği arşivinde kalacaktır.

• Ödül ve mansiyon alan eserler Proje tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Proje bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

• Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

İletişim:

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi Tel: +90 312 221 37 00/108

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.