GAYDA İSTANBUL (GRUP)

Gayda İstanbul, Balkanlardan Trakya’ya ve oradan İstanbul’a uzanan kültürel bir iklimin izlerini sürüyor ve bu izlerin yol göstericiliğinde güncel temalar ve yeni müzikal ifadeler geliştiriyor.  Söz konusu kültürel iklimin -İstanbul’un keşmekeşinden, eğlencelerinden gündelik yaşamına ve burada karşılaşılan sorunlara kadar- çeşitli yansımaları, Gayda İstanbul’un müziğinde olanaklar ölçüsünde dile getiriliyor. Konserde “kabare” formuna yaslanan bazı denemelerle alternatif bir sahnelemenin koşulları yaratılmaya çalışılırken Trakya ve Balkan halklarının -özellikle de Çingenelerin- sadece mizahî yanlarının öne çıkartılarak belli bir “gırgıriye” formatı içinde, “eğlencilik” unsurlar olarak gösterilmeleri gibi yaklaşımlar eleştiri konusu yapılıyor. Kabare formunun sunduğu hiciv olanaklarının bu doğrultuda devreye sokulması, yer yer müzikal üslubu da belirliyor.


Neden Gayda? Neden İstanbul?

Gayda…
Gayda kelimesinin, Trakya-Balkan coğrafyasında özel ve sembolik bir yeri var. Çift düdük ve tulumdan ibaret nefesli bir enstrüman olan gayda (gaida ya da gajda), Balkan halklarının geleneksel çalgılarından. Günümüzde ise yaygın kullanımını yitirmiş ve göçebe Roman müzisyenler tarafından, gayda’nın sesi ya da gayda repertuvarı taklit edilerek yeni bir form ve üslûp yaratılmış. Bugün, ortaya çıkan bu ezgi türüne ve ritim kalıbına “gayda havası” deniyor. Bunun yanı sıra gayda, müzik ile ilgili bir terim olan ve “şarkı, türkü, nağme, ezgi” anlamına gelen “kayde”nin farklı bir söyleyişi olarak da karşımıza çıkmakta.

Ve İstanbul…
12 milyon canlık nüfusuyla projede yer alan müzisyenlerin içinde yaşadığı  bir büyük kent olan İstanbul, projenin merkezinde yer alıyor. Bir bgst projesi olarak kültürel çoğulculuk perspektifiyle hareket eden Gayda İstanbul’da, Balkanlardan İstanbul’a uzanan kültürel iklimin müzikal hikâyesi, İstanbul’un kendi gerçeği içinden anlatılmaya çalışılıyor.

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.