Kategori: Müzik Yorum

Eserleri

Serkan FIRTINA
0

Tahsin Yücel’in “Yapısalcılık” adlı yapıtı üzerine bir değerlendirme

Tahsin Yücel’in Yapısalcılık adlı çalışması, ana hatlarıyla, Dilbilim, Budunbilim, Göstergebilim konularını inceleme altına alır.

Günümüz Aşıklarından Devran Baba (Doç. Dr. Nilgün Çıblak Coşkun)
0

Günümüz Aşıklarından Devran Baba (Doç. Dr. Nilgün Çıblak Coşkun)

Kültür tarihimizin önemli bir bölümünü oluşturan âşık edebiyatı, âşık adı verilen halk şairlerinin kendilerinin veya usta âşıkların şiirlerini saz eşliğinde çalıp söylemeleriyle ya da halk hikâyesi anlatmalarıyla meydana gelmiş bir edebiyattır.

Hint uygarlığı üzerine düşünceler…
0

Hint uygarlığı üzerine düşünceler…

Hint Uygarlığı hakkında birçok değerlendirme vardır. Ancak yapılan değerlendirmelerin ortaya çıkardığı ortak sonuç Hint Uygarlığının dünya insanlık mirasına çok önemli ve farklı katkılar sunmuş oldukları gerçeğidir.

Serkan FIRTINA
0

Post-yapısalcılık nedir?

Post-Yapısalcılık, Suaussure’ün temellerini attığı yapısalcı dilbilime bir karşı çıkış olarak kendini göstermiştir. Sarup Post-yapısalcılık ve Postmodernizm adlı yapıtında, Derrida, Foucoult, Lacan, daha yakın dönemde ise, Deleuze, Guattari, Lyotard ve son […]

Serkan FIRTINA
0

Sanat ve Propaganda

Toby Clark’ın Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanan “Sanat ve Propaganda” kitabı sanat ve propaganda ilişkisi üzerine gerçekleştirilmiş önemli bir yapıt.

Prof. Dr. Levent Seçer
0

Türkiye’de tükenen sanat!

Bugün uluslararası alanda saygın bir yeri olan Fazıl Say, yılda 160 konser veren bir sanatçımız, biz böyle bir sanat adamını bile yargılıyoruz. Mademki siz ”Türkiye’de insan hakları düşünce özgürlüğü var” diyorsunuz, o zaman neden edebiyatı, sanatı, sanatçıyı yargılıyorsunuz?

Kazım Koyuncu
1

Şair ceketli çocuk…

Bütün insanları mutlu etmek istiyorum şarkı söylerken. Belki bu yüzden hastalandım, belki büyük sevgimden ürken güçler var, durdurmak istiyorlar belki… diyordu Kazım Koyuncu.

Nietzsche’ye Göre Sanat ve ‘Tragedyanın Doğuşu’ (Banu Tümkaya)
0

Nietzsche’ye Göre Sanat ve ‘Tragedyanın Doğuşu’ (Banu Tümkaya)

Nietzsche Tragedyanın Doğuşu’nun yayınlanmasından 16 yıl sonra esere bir öz eleştiri niteliğinde eklediği ön sözde, eserini sanata, ama özellikle antik Yunan’ın Sokrates öncesi dönemine özgü tragedya denilen sanat dalına, ilişkin bir şeyler söylemek adına kaleme aldığını belirtiyor.

Sanat Eleştirisi ve Pedagojik Eleştiri Yönteminin İncelenmesi (Doç.Dr. Levent Mercin, Yrd.Doç.Dr. Ali Osman Alakuş)
0

Sanat Eleştirisi ve Pedagojik Eleştiri Yönteminin İncelenmesi (Doç.Dr. Levent Mercin, Yrd.Doç.Dr. Ali Osman Alakuş)

Bu araştırmanın amacı, eleştiri kuramlarını irdelemek ve buna bağlı olarak bunların içerisinde yer alan pedagojik eleştiri yöntemini sanat eleştirisi açısından incelemektir.

Devlet- Sanat İlişkisi: Sanat Desteklerinin Dayandığı Argümanlar (Dr. Birol Kovancılar, Yrd.Doç.Dr. Hamza Kahriman)
0

Devlet- Sanat İlişkisi: Sanat Desteklerinin Dayandığı Argümanlar (Dr. Birol Kovancılar, Yrd.Doç.Dr. Hamza Kahriman)

Çalışmamızda öncelikle sanat-ekonomi ilişkisi ortaya konulacak ardından sanat- devlet ilişkisi kamu ekonomisi perspektifinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede kamu ekonomisi teorisinin yanı sıra devleti güzel sanatlar alanında görev almaya iten sosyal- siyasi-psikolojik argümanlara değinilecektir.