Aziz Nesin Şeytan Ayetleri’ni çevirip yayınlattı mı?

Aziz Nesin

Ali Nesin, son günlerde yeniden gündeme gelen, babası Aziz Nesin’in Salman Rüşdü’nün Şeytan Ayetleri kitabını çevirtip Aydınlık gazetesinde yayınlattığı konusunu açıklığa kavuşturdu. Söz konusu açıklama şöyle:

Yıllardır dolaşan bir yanlışı düzeltmenin zamanının geldiğini düşünüyorum: Aziz Nesin’in Salman Rüşdü’nün Şeytan Ayetleri’ni çevirttirip Aydınlık gazetesinde yayımlattığı söylentileri doğru değildir.

Aydınlık gazetesi yöneticileri bunu kendi inisiyatifleriyle ve Aziz Nesin’e danışmadan yapmışlardır.

Aziz Nesin Aydınlık gazetesinde yayımlanan Şeytan Ayetleri’ni her okur gibi gazetede görmüştür.

Olaylar şu tarih sırasıyla gelişmiştir:

Bir gazete çıkarmak amacıyla Aziz Nesin önderliginde kurulan Onbinler anonim sirketi Aydınlık gazetesiyle işbirliğine girmiştir. 1 Mayıs 1993’te Aziz Nesin Aydınlık gazetesine başyazar olmuş ve günlük başyazılar yazmaya baslamıştır.

23 Mayis 1993′ten itibaren Aydınlık’ta Şeytan Ayetleri’nden bölümler yayımlanacağı duyurulur.

26 Mayıs 1993′te Şeytan Ayetleri’nin ilk bölümü Orhan Koloğlu’nun sunuş yazısıyla yayımlanır. Devam eden beş gün boyunca Orhan Koloğlu diziye sunuş yazıları yazmıstır. Yazı dizisinin başlığı “Salman Rüşdü Düşünür mü Şarlatan mı?” olarak atılmştır. Aynı sayfadan tartışmaya katılım cağrıları yapılır.

7 Haziran 1993′te Şeytan Ayetleri tefrikası 12’inci bölümle son bulur fakat etrafındaki tartışmalar sürer.

16 Haziran 1993′de, “Salman Rüşdü Düşünür mü Şarlatan mı?” dizisinin 22’inci ve son bölümü yayımlanır.

“Salman Rüşdü Düşünür mü Şarlatan mı” dizisinde görüşlerine yer verilenlerden bazıları: Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz, Dr. Niyazi Kahveci, Turan Dursun, Bahaettin Sağlam, İsmail Acarkan, Prof. Salih Akdemir, Can Yücel, Prof. Türkkaya Ataov, Gunter Grass, Mihri Belli, Prof. Hayrettin Karaman, Orhan Pamuk.

2 Temmuz 1993’te Sivas olayları cereyan etmistir.

Aydınlık-Onbinler ortaklığı yürümemiş ve 25 Eylul 1993’te ortaklık ve Aziz Nesin’in yazıları son bulmuştur.

Buna rağmen Aydınlık gazetesi Aziz Nesin’in adını (en az) 1993 Aralık sonuna kadar başyazar olarak künyesinde yayımlamaya devam etmiştir. Aziz Nesin adının Aydınlık’ın künyesinden ne zaman kaldırıldığını bilmiyorum.

Her ne kadar Şeytan Ayetleri’nin Aydınlık’ta yayımlanmasından Aziz Nesin sorumlu değilse de, kitabı Türkçeye çevirtip yayımlamak istediği doğrudur.

Ölümünden sonra, Şeytan Ayetleri’ni Türkçe yayımlayarak Aziz Nesin’in yaşarken yapamadığını yapmak amacıyla Salman Rüşdü’nin ajansından iki defa izin istedik, ancak cevap bile gelmedi.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

 

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.