Şefik Bursalı Resim Yarışması 2009

tuval-160Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Şefik Bursalı Resim Yarışması”nın dokuzuncusu düzenlenmiştir.

KONU

Serbesttir.

KATILIM

♦ Her sanatçı yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) eseriyle katılabilir.

♦ Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, yaşayan tüm sanatçılara açıktır.

♦ Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

♦ Yarışmaya verilecek olan eserlerin uzun kenarları 200 cm.den fazla olamaz.

♦ Eserler sergilenmeye hazır ve elden teslim edilmelidir. (Kargo ve posta ile gönderilenler kabul edilmeyecektir.)

♦ Yarışmaya 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olanlar katılabileceklerdir.

♦ Ekteki Form – 1 eksiksiz olarak doldurulup üzerinde “Şefik Bursalı Resim Yarışması” ibaresi, sanatçının  adı  ve  soyadının  yazılı  olduğu  bir  zarfa  konularak, eserle  birlikte, 12-30 Eylül 2009 tarihleri arasında, (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, aşağıda belirtilen toplama merkezlerinden birisine makbuz karşılığında elden teslim edilecektir.

♦ Ekteki Form-2, eksiksiz olarak doldurulup eserin arkasına iliştirilecektir.

TOPLAMA MERKEZLERİ

♦ Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü Opera/ANKARA

Tel: 0312 310 20 94

♦ İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü İstiklal Caddesi, Emek Pasajı, SESAM Binası No: 56 Kat: 1 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0212 243 30 53

♦ İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:94 Konak / İZMİR

Tel: 0232 482 03 93

SEÇİCİ KURUL

Şefik Bursalı Resim Yarışması Seçici Kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur;

* Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

* Önder AYDIN

* Prof.Dr. Nur GÖKBULUT

* Prof.Dr Atilla İLKYAZ

* Şefik Bursalı Ailesinden Bir Temsilci

Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yedek üye çağırılabilir.

DEĞERLENDİRME

♦ Seçici Kurul, 2009 yılı Ekim ayında Ankara’da toplanarak, toplama merkezlerine verilen eserleri birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur. Sergilenmeye değer bulunan eserler içinden ödüle değer bulunanları belirler.

ÖDÜLLER

♦ Şefik Bursalı Resim Yarışması’nda, Başarı ödülüne değer görülecek 5 adet eserin her biri için; 6.000.-YTL ve Başarı Belgesi verilecektir.

♦ Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

♦ Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, tüm haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Koleksiyonuna ait olacaktır. (Bunlar için ayrıca herhangi bir ücret ödenmeyecektir.)

SERGİLEME

♦  “Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi” 2009 yılı Kasım ayında Ankara’da açılacaktır.

ESERLERİN İADESİ

♦ Yarışmaya teslim edilen eserlerin iadesi sergi bitiminde yapılacaktır.

♦ İade işlemlerinin başlama tarihi toplama merkezlerince duyurulacaktır.

♦ Yarışmaya katılan tüm sanatçılar iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, eserlerini on beş (15) gün içinde teslim alacaklarına dair taahhüt içeren bir belgeyi toplama merkezlerine ibraz etmek zorundadırlar.

♦ İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

DİĞER

♦ Katılım Formları ve Şartnameler, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülte ve Dernekler ile Toplama Merkezlerinden ayrıca, Bakanlığımız web sitesi www.kultur.gov.tr veya Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

♦ Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür v.b. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

♦ Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken önlemleri alır. Buna rağmen sözkonusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Plastik Sanat Eserleri Seçme ve Değerlendirme Kurulu”nun kararı geçerlidir.

♦ Yarışmaya katılan bütün sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

♦ Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

FORM 1

FORM 2

FORM 3

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.