Sakıp Sabancı Müzesi’nde ‘Yetişkin Eğitimleri’

sakip sabanci muzesi2Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) 2014 yılı Yetişkin Eğitimleri programı, Prof. Dr. Uşun Tükel, Prof. Dr. Uğur Tanyeli ve Prof. Dr. Zühre İndirkaş’ın vereceği seminerlerle başlıyor. Şubat, Mart ve Nisan ayında gerçekleştirilecek, ikonografi, mimarlık ve mitoloji konularının ele alınacağı kapsamlı eğitimlere kayıtlar, SSM web sitesinden yapılabiliyor.

Batı Sanatında İkonografi – 2

Prof. Dr. Uşun Tükel’in vereceği seminerde, Batı sanatındaki dinsel konulu resimler ikonografik bir yöntemle tartışılacak. Bu bağlamda Eski Ahit’in yaradılış kitabından başlayacak süreçte, Tevrat peygamberleri ve kahramanlarının öyküleri, Yeni Ahit sahneleri, her iki kitabın apokrif öyküleri, belli başlı aziz ve azizeler, Batı sanatındaki örnekler üstünden ele alınacak. Hıristiyan sanatının temelini oluşturan metinlerdeki öykülerin sanatsal kalıplara yansıması ve anlamlarının çözümlenmesi amaçlanacak. Tükel’in vereceği seminerin 2. modülü, 6 hafta boyunca devam edecek.

Mitoloji ve Sanattaki Yeri – 2: Mitolojik Resimlerdeki Anlam Yorumları

Prof. Dr. Zühre İndirkaş tarafından yürütülecek eğitimde; İtalya, Hollanda ve Flaman resminde mitolojik konular, özellikle Homeros, Vergilius, Ovidius gibi yazarların eserlerinden alıntılar yapılacak. 16. ve 17. yüzyıllarda sanatçıların Antik Yunan ve Roma gelenekleriyle Hıristiyan geleneklerini birleştirmeye çalışması, özellikle Hıristiyan ahlakının etkisiyle tinsel anlamın ağırlık kazanması ve pagan mitoslardaki cinsel boyutun kınanması konuşulacak. Mitolojik yapıtlar bu bağlamda incelenecek.

Üç Küresel Kent: Londra, New York, Tokyo

Prof. Dr. Uğur Tanyeli’nin tarafından yürütülecek seminerde, Saskia Sassen’ın küresel kent olarak nitelediği Londra, New York ve Tokyo incelenecek. Bu üç kentin edebiyat, sanat, düşünce, mimarlık ve modernlik üreticisi olarak nasıl varlık kazandığı ortaya koyulacak. Kentlerin son 200 yılda geçirdiği fiziksel değişimler ve var ettikleri entelektüel enerji bağlamında yapılacak seminer, görsel sunumlarla desteklenecek.

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.