ADALAR FOTOĞRAF YARIŞMASI 2011

1-Yarışmanın adı

“Panoramik Adalar” Fotoğraf Yarışması

2- Yarışmanın konusu ve amacı

ADALAR KÜLTÜR DERNEĞİ 10 seneyi aşkın süredir İstanbul Adaları’nda kültür ve sanat etkinlikleri ile uğraşmaktadır. Yaz ayları boyunca açık ve kapalı mekânlarda resim, heykel ve diğer sanat ürünleri sergilenmekte, konserler, gösteriler, çeşitli konularda söyleşiler düzenlenmektedir. Dernek, öte yandan Adaları tanıtan kalıcı birçok etkinliğe de destek vermektedir.

Bunlardan biri üniversitelerimizin sinema-TV bölümlerinde okuyan öğrencilerin ve amatörlerin katılımına açık kısa film yarışmasıdır. Diğeri ise bu yıl 10.su düzenlenen ve tüm amatör, profesyonel sanatçılara açık fotoğraf yarışmasıdır.

Bu seneki fotoğraf yarışmasının konusu, “Panoramik Adalar” olarak belirlenmiştir.

Genellikle yapılan resimler ya da çekilen fotoğraflar insan gözünün algılayabildiği en rahat ölçü olan 2/3 formatına uymaya çalışırlar. Oysa göz yaklaşık 180 dereceyi algılayabilir ama bu derecenin tamamına netlik yapamaz. Fotoğraf makinesi bunu yapmaya muktedirdir, iktidar ise çekende. Bu yıl Adalar’a ‘panoramik’ bir bakış açısıyla bakalım istedik ve yarışmamızı da bunun üzerine kurduk. Fotoğraf çekenlere de farklı bir deneyim yaşatmak istedik. Adalarımızın tüm güzellikleri panoramik bakış açısıyla nasıl yakalanıyor ve o an bu açıyla nasıl donduruluyor ya da hareketleniyor görelim, paylaşalım istedik. Meydanlar, çamlıklar, koylar, balıkçı barınakları, kahveler, manastırlar, köşkler, yalılar, bağlar (adı kaldı yadigâr Viranbağ), martılar daha sayamadığımız onlarca güzellik sanki fotoğraflanmak için hazırlar. Tarihe bir ışık bir not düşmek için…

3- Genel Katılım Koşulları

• Fotoğraflarda dinsel temalar kullanılamaz.

• Yarışma, tüm amatör ve profesyonel sanatçılara açıktır.

• Gönderilecek eserler, T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacak ve gereği görüldüğünde yasal takip gerçekleştirilecektir.

• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

• ADALAR KÜLTÜR DERNEĞİ, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

• Yarışmaya; daha önce ödül almamış ve özgün fotoğraflar katılabilir.

• Kurum veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir.

• Katılımcılar yarışmaya, renkli sayısal eserleri ile katılabilir

• Değerlendirmede fotoğraf tekniği ve anlatım tekniği esas alınacaktır.

• Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 fotoğrafla katılabilir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcıların, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettikleri anlaşıldığında, elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

4- Boyutlar

Fotoğraflar Adalar Kültür Derneği tarafından basılı hale getirilerek sergilenecektir. Fotoğrafların bitmiş boyutları 30×90 cm olacaktır. Paspartu ve kenar boşluğu bırakılmayacaktır.

Fotoğrafların CD kayıtları verilen ölçüye göre ve baskıya uygun, yüksek çözünürlükte, jpg formatında olması gerekmektedir.

5- Eserlerin işaretlenmesi

CD’lerin üzerine 6 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Eserler belge niteliği de taşıyacağından katılım formuna çekildiği yer ve tarihi (yıl olarak) belirtilmelidir. Bu husustaki bilgilerin doğrululuğundan katılımcı sorumludur. Kayıtlar, rumuz ve sıra numarası ile işaretlenmelidir.

6- Eserlerin Gönderilmesi

Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup, üzerinde rumuz yazılı CD bir zarfa konacak ve zarf üzerine sadece rumuz yazılacaktır. CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip aşağıdaki adrese posta yada kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Postadaki kaybolma, gecikme ve hasardan ADALAR KÜLTÜR DERNEĞİ, İFSAK VE TFSF sorumlu değildir. ADALAR KÜLTÜR DERNEĞİ postaları aldığına ilişkin teyit göndermeyecektir.

7-Yarışma Sekretaryası

Mürsel Polat

ADALAR KÜLTÜR DERNEĞİ “PANORAMİK ADALAR” FOTOĞRAF YARIŞMASI

Telefon: 0216 382 73 78 – Fax : 0216 346 13 02

E-mail: e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Adres: Çınar Meydanı, No:14 Büyükada, ISTANBUL

(CD’ler elden, posta ya da kargo ile yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir.)

8- Seçici Kurul:

Seçici Kurul aşağdaki isimlerden oluşmaktadır:

Aras Neftçi- Mimar – Fotoğrafçı

Alberto Modiano – Fotoğrafçı

Yard. Doç. Ozan Bilgiseren – Öğretim Görevlisi

Özer Kangür- Adalar Kültür Derneği Başkanı

Yalçın Savuran – Fotoğrafçı

9- Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 12 Ekim 2011

Seçici Kurul Toplantısı: 15 Ekim 2011

Sonuç Bildirim Tarihi: 17 Ekim 2011

Ödül Töreni: 22 Ekim 2011

Sergileme: 22 Ekim – 29 Ekim 2011

10- Ödüller

Birinciye: 1500 TL, İkinciye: 1000 TL, Üçüncüye: 750 TL değerinde Canon firması tarafından verilecek alışveriş çeki. Ödül sahipleri bu çeklerle Canon tarafından yönlendirilecekleri mağazadan istedikleri ürünü alabileceklerdir. Çeklerdeki bedellerin altında kalan alımlarda üste para alamayacaklar, çekleri aşan alımlar için fazla miktar kadar ücret ödeyeceklerdir.

Sergileme (en fazla 20 adet)

11- Kullanım hakkı

Ödül alan ve bağışlanan fotoğraflar dernek arşivinde kalacak, tanıtım amaçlı olarak bülten, dergi, afiş, broşür, albüm, kartpostal ve elektronik ortamda herhangi bir ilave telif ödenmeden kişi adı belirtilerek derneğimizin uygun gördüğü biçimde kullanılacaktır. Kullanım hakkı derneğimize ve eser sahibine ait olacaktır. Ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak-2011 yayınında kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.

12- Geri gönderimler

CD ler iade edilmeyecek, Ödül alan ve bağışlanan fotoğraflar dışında kalan tüm sayısal kayıtlar ve CD ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

13. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

14. Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca onaylanmıştır. Onay no: 2011/36

Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.