İzmir Avrupa Caz Festivali Caz Afişi Yarışması 2013

1. KONU

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 20. İzmir Avrupa Caz Festivali’ni 01 – 15 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yarışmanın konusu 20. İzmir Avrupa Caz Festivali’dir.

2. AMAÇ

Yarışmanın amacı; “Avrupa Cazı” gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan “İzmir Avrupa Caz Festivali”ne gençlerin bakış açısını taşımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 20. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

3. YARIŞMA KOŞULLARI

A. Yarışma; 35 yaşını aşmamış (1 Mart 2013 itibariyle) herkese açıktır. Yarışmaya Kurum Personeli ve Seçici Kurul üyeleri ile yakınları katılamaz.

B. Yarışmaya farklı rumuzla birden fazla afiş gönderilebilir.

C. Yarışmaya katılanlar İKSEV’e vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.)

D. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV’e ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

E. Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

F. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

G. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.

H. Afişler, 50×70 cm ve 35×50 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Jüri görüşüne sunulacak 50×70 cm veya 35×50 cm boyutundaki afişler ( yarışmacı iki boyuttan birini seçmelidir) rulo yapılmadan iki mukavva arasında yollanacak veya teslim edilecektir. Posta ve kargoda doğacak hasarlardan İKSEV sorumlu değildir.

İ. Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Freehand, Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD’de de teslim edilecektir. (50×70 cm afiş için net baskı alanı; 48×68 cm, 35×50 cm afiş için 34×49 cm olmalıdır.) CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma yüksek çözünürlükte TIF/JPEG uzantılı dosyaya dönüştürülerek de CD’ye kaydedilmelidir.

J. Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 19. İzmir Avrupa Caz Festivali yazıları ile İKSEV logosu bulunacaktır. Ayrıca İzmir Avrupa Caz Festivali’ni simgeleyen ikinci logo (siyah üzerinde nota bulunan) afişin sol üst köşesinde yer almalıdır. Logoların renkleri sabittir. İKSEV ve Festival logoları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, sitemizden indirildiği şekilde kullanılacaktır. Logolar; http://www.iksev.org/duyurular_tr.php adresinde ki linkten indirilebilir. İzmir Avrupa Caz Festivali, İzmir İtalyan Konsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi, Goethe Institut İzmir ve Belçika Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenmektedir. Festival biletleri Biletix tarafından satılmaktadır. Afişte bu logoların da kullanılması gereklidir. Kullanılması zorunlu olan bu logolar yine aynı adresten baskıya uygun formatta indirilebilir.

K. Afişler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 26 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar;

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı

11. Caz Afişi Yarışması

MÜZİKSEV

Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR

adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

L. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz.

M. Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan ya da harften oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz. Rumuz; paket üzerine, afişin arkasına ve CD’nin üzerine yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar her afiş için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu dolduracaktır.

N. Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “İKSEV 10. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır. Bu form okunaklı mümkünse bilgisayarla yazılacaktır. Okunamayan kimlik bilgilerine sahip afiş, kazansa bile yarışma dışında kalır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Teslim Tarihi: 26 Ocak 2013

Sonuçların Açıklanması: 01 Şubat 2013

Ödül 20. İzmir Avrupa Caz Festivali etkinlik programı içinde verilecektir. Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve İKSEV internet sitesi www.iksev.org kanalıyla duyurulacaktır.

5. ÖDÜL:

İKSEV 20. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlediği 11. Caz Afişi Yarışmasında 2000 TL’ lik tek bir ödül verecektir. Seçilen yapıt, 20. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak kullanılacaktır.

Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü afişlerin sahiplerine 20. İzmir Avrupa Caz Festivali Toplu bileti ve eserinin sergilenmeye değer görüldüğünü ifade eden bir katılım belgesi verilecektir.

Sergilenmeye değer görülen afişler, 20. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince sergilenecektir.

Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödül tutarı, yarışmacıya 20. İzmir Avrupa Caz Festivali Sırasında yapılacak törende İKSEV plaketi ile takdim edilecektir.

6. SEÇİCİ KURUL (Alfabetik sırayla):

Seçici Kurul Üyeleri: Tayfun Çebi, Doç. Dr. Hakan Ertep, Maksude Kılıç, Kutsal Lenger, Ayşe Tatari, Murat Türkay, Serdar Ongurlar.

İKSEV, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

7. DİĞER KOŞULLAR:

Şartname ve Katılım Formları, Mithatpaşa Cad: No: 138 Karataş İzmir, Atatürk Caddesi 458 Alsancak MÜZİKSEV ve www.iksev.org adreslerinden temin edilebilir. Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya İKSEV yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, İKSEV’in yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

8. İLETİŞİM:

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı “11. Caz Afişi Yarışması” Atatürk Caddesi No: 458 35220 Karataş /İZMİR

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.