Dünya Su Günü Resim Yarışması 2013

KONU:

Uluslararası Su İşbirliği Yılı

AMAÇ:

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Uluslararası Su Dayanışma Yılı” konulu resim yarışması ile konunun öneminin İlköğretim Okullarındaki öğrencilere benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin DSİ Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:

1. İlköğretim Okullarının 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

2. Resimler, A3 (29.5 cm x 42 cm) resim kâğıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır.

Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, açık adresi, ulaşılabilecek okul, ev ve cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resimlerin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir.

5. İlgili DSİ Bölge Müdürlüklerine 15.02.2013 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan resimler, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.

6. Resim, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden DSİ Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

DEĞERLENDİRME: (Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)

1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan resimleri değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 15.02.2013 tarihine kadar ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.

2. Okul İdarelerince birinci seçilen resimler; DSİ Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen resmi en geç 22.02.2013 tarihine kadar, DSİ Genel Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir.

Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen resimler; DSİ Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

Başkan Hasan ÇAKIRYILMAZ Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı

Üye Ergün KARAKOÇ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

Üye Figen BAYRAKTAR Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Mimar

Üye Serhat SAYINER Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

Üye Gülsen KESKİN Basın Müşavirliği VHKİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ:

Ödül töreni, 22 Mart 2013 tarihinde Ankara veya DSİ Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup öğrenci ve bir refakatçısının (öğretmeni veya velisi) ulaşımı ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama imkanları DSİ Genel Müdürlüğünce sağlanacaktır.

Birincilik ödülü : Plaket ve 1500 TL

İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:

Ödül töreni, ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinde 22 Mart 2013 tarihinden sonraki bir hafta içerisinde yapılacak olup öğrenci ve bir refakatçısının (öğretmeni veya velisi) ulaşım ve bir günlük konaklama imkanları ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince sağlanacaktır.

İkincilik ödülü : Plaket ve 1000 TL

Üçüncülük ödülü : Plaket ve 750 TL

Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

RESİMLERİN İADESİ:

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;

İstek halinde 01.04.2013 tarihinden itibaren 15 gün içinde, DSİ Genel Müdürlüğü ve ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinden resim sahipleri tarafından elden geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

ADRES:

(DSİ Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.) …………………………………………………………………………………………………………..

Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.