Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Fotoğraf Yarışması 2014

kamera-elinde-gelecegin-cebinde-fotograf-yarismasiYatırımlarınla güvence altına alacağın geleceğini filme almaya hazır mısın?

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) tarafından düzenlenen kısa film yarışmasına katılmak için kameranı eline almanın zamanı geldi!

Hayatı kadraja sığdıracak en fazla 3 dakikalık bir filmle hemen sen de geleceğini cebinde bulabilirsin!

Yapman gereken; birikimi yatırıma dönüştürmenin, tasarrufla geleceği güvence altına almanın ve planlı harcamanın önemini kendi bakış açınla anlatan bir kısa filmle, hemen bize başvurmak, wwww.kameraelindegelecegincebinde.com adresini takip etmek.

KATILIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK KOŞULLARI

1. Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliği (bundan böyle “TSPAKB”, “Düzenleyici”) tarafından düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına katılan katılımcılar aşağıdaki şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırlar.

2. Kısa film yarışmasının teması; para biriktirme, tasarruf etme, birikim yaparak geleceği güvence altına alma, birikimi yatırıma dönüştürme, düzenli para biriktirme ve planlı harcamadır.

3. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar www.kameraelindegelecegincebinde.com adresli internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurup imzalayarak kimlik fotokopisiyle birlikte kapalı bir zarfta aşağıda belirtilen adrese teslim etmelidir. Teslimler, elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla yapılacaktır. İmzasız ve formsuz başvurular yarışma dışı bırakılacaktır. Katılımcının bu formlarda belirteceği ad-soyad ve adres bilgileri, TSPAKB tarafından esas alınacaktır. Bu nedenle bu bilgilerin doğruluğundan tamamen katılımcı sorumludur.

Teslimler için:

Cumhuriyet Caddesi

El Irak Apt. 165/5

Harbiye 34373 İstanbul

4.Birden fazla filmle katılmak isteyen kullanıcıların başvuru formunu bir kere doldurmaları yeterlidir.

5.Yarışma, yurt içi ve yurt dışından bütün katılımcılara açıktır. Gönderilen filmin dilinin Türkçe olması zorunludur.

6.Katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gereklidir. 18 yaşından küçük olanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi ödül kazanmaları halinde, bu ödül kendilerine verilmez.

7.TSPAKB çalışanları, Marjinal Reklam ve Pazarlama Hizmetleri Ltd. Şti. ortakları, yöneticileri ve çalışanları ile birlikte bunların 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar ve ödül kazanamazlar.

8.Yarışmaya başvurular 25 Kasım 2013 tarihinde başlayacak ve 28 Şubat 2014 tarihinde saat 18.00′da sona erecektir.

9. 10.Filmlerin uzunluğu en fazla 3 dakika olmalıdır. Her filmin ayrı DVD’ye kaydedilerek yüksek çözünürlükte .avi veya .mov formatlarında olması gerekmektedir.

10.Kargo ve posta yoluyla gönderilerde son teslim tarihinden önce belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen son teslim tarihinden sonra gelen filmler değerlendirmeye alınmaz.

11.Katılımcı, gönderi zarfı üzerine kendisinin isim, soyisim, iletişim bilgilerini yazmalıdır.

12.“Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması için film gönderenler, filmlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Başkasına ait filmlerin kullanımından dolayı oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük, katılımcıların kendi sorumluğundadır.

13.TSPAKB uygunsuz olabileceğini ya da hakaret içerdiğini düşündüğü filmleri (örneğin, şiddet, suç, dini, politik, ırkçı, cinsel ya da sömürü içeren) yegane takdir yetkisine dayanarak yarışma dışına çıkarma hakkını saklı tutar.

14.Katılımcının verdiği bilgilerin yanlış, eksik veya hatalı olmasından dolayı TSPAKB hiçbir sorumluluk kabul etmez. Her katılımcı yarışmaya istediği sayıda farklı kısa film ile katılabilir. Ancak, bir yarışmacı en fazla bir para ödülüne hak kazanabilir.

15.Yapılan başvurular www.kamera kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesinde açıklanan jüri tarafından değerlendirilecektir. Kazananların belirlenmesinde yarışma temasına ve teknik hususlara uygunluk şartı aranacaktır.

16.Yarışma sonuçları ve ödüle hak kazananlar www.kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden ilan edilecektir

17.İlan edilecek yarışma sonuçlarına ilişkin karar nihaidir, bağlayıcıdır ve karar sonucunun gözden geçirilmesi söz konusu değildir.

18.Para ödülleri kazananlara net olarak ödenecektir.

Birincilik ödülü 15.000 TL,

İkincilik ödülü 10.000 TL,

Üçüncülük ödülü 7.500 TL olarak belirlenmiştir.

19.TSPAKB, yeterli nicelik ve nitelikte film gelmemesi halinde ödüllerin bir kısmını vermeme hakkını saklı tutar.

20.Ayrıca ilk on (10) dereceye giren yarışmacılara, sonuçlar açıklandıktan sonraki bir yıl içerisinde TSPAKB’nin düzenlediği bir günlük eğitimlerden istediği birine ücretsiz katılma imkanı verilecektir. Eğitim ödülü, kazanan katılımcıdan başkasına devredilemez

21.Ödül kazanan katılımcılar kişisel olarak katılım formunda vereceği e-posta adresleri aracılığıyla bilgilendirilecektir. Ödül kazanan katılımcılar, bilgilendirildikleri tarihten itibaren 14 gün içinde e-posta adresinden veya TSPAKB’nin her türlü telefon, faks ve posta adresinden TSPAKB ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Ödül kazananın, bilgilendirilme tarihinden itibaren 14 gün içinde TSPAKB ile iletişime geçmemesi halinde ödül geri çekilecektir.

22.Yarışma katılımcıları arasında katılım koşullarını ihlal edenleri ya da uygulamada istismar, sahtekarlık veya hatalı katılım yapanları TSPAKB yarışmadan çıkarabilir. Yarışmada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, TSPAKB’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır.

23.Ödül sahibi, kazanılan ödülle ilişkin veraset ve intikal vergisi dışındaki diğer vergi, kanuni yükümlülükler ve/veya ilave maliyetlerden kendisi sorumlu olacaktır.

24.TSPAKB, “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” yarışmasında katılımcılardan aldığı kişisel verileri (e-posta adresi vb. bilgileri içerir) katılımcılarla iletişim kurmak amacıyla kullanabilir. Ancak, katılımcılarla ilgili kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacak ve onların kullanımına sunulmayacaktır.

25.TSPAKB, önceden haber vermeksizin yarışmanın kurallarını değiştirme, süresini kısaltma veya iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda asla TSPAKB aleyhine bir iddia oluşturulamaz. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için www.kameraelindegelecegincebinde.com adresini düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

26.Burada belirtilen şart ve koşulların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Geçersiz hale gelen hüküm yerine yarışmanın ve kuralların amacına uygun yeni bir hüküm getirilebilecektir. 27.Yarışmaya katılan herkes, yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran TSPAKB tarafından yapılacaktır.

28.Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta TSPAKB’nin kayıtları esas alınacaktır.

29.Bu şartlardaki herhangi bir hüküm konusunda yaşanacak anlaşmazlığı çözme konusunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tek yetkili olacaktır.

30.“Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması Milli Piyango İdaresi’nin izin ve onayı kapsamında değildir.

31.Katılımcılar, “Yarışmadan Geri Çekilme” konu başlığıyla adresine 28 Şubat 2014 tarihine kadar e-posta atarak, göndermiş oldukları filmin ve bilgilerinin kullanılmasına ilişkin verdikleri onayı geri çekebilirler. Bu durumda katılımcı yarışmadan da çekilmiş olur ve değerlendirmeye katılamaz.

32.“Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışmasına katılım amacıyla gönderilen tüm filmler TSPAKB tarafından, tanıtım amaçlı olarak web sitesinde, görsel medyada, televizyonlarda, internette veya her türlü tanıtım malzemesinde ve mecrada kullanılabilecektir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan filmler için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

33.“Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışmasında dereceye giren filmlerin telif, kullanım ve sergileme hakkı TSPAKB’ye ait olacaktır. Filmler TSPAKB tarafından, tanıtım amaçlı olarak web sitesinde, görsel medyada, televizyonlarda, internette veya her türlü tanıtım malzemesinde ve mecrada kullanılabilecektir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan filmler için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

KATILIM KOŞULLARINI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ. FORMU İMZALAYARAK, YARIŞMANIN ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI ONAYLAMIŞ OLACAKSINIZ.

 

İYİ ŞANSLAR!

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.