Son Başvuru Tarihi: 01 Kasım 2010

Konu: Yapabilirim

Engelli bireylerin (görme, işitme, zihinsel ve fiziksel ) yaşamda var olduklarını göstermek, yaşama yönelik umut taşımlarını sağlamak, toplumla bütünleşmelerini gerçekleştirmek ve en önemlisi “bende yapabilirim” duygusunu yaşatmak için, her türlü teknik kullanılmak suretiyle (yağlıboya, akrilik, guaj, suluboya, lavi, pastel, kuru boya vb) “YAPABİLİRİM” konulu bir resim yarışması ve sergisi düzenlendi.

Yarışmanın amacı ise şöyle belirlendi:” Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ve Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin desteği ile engelli bireylerin yapabilirliklerini göstermek ve toplumsal varlıklarına ilişkin vurgu yapmaktır. Bu sayede, Türkiye’deki engelli bireylerin yaşama dair umut taşımalarının sağlanmasında, yaşamda var olduklarının gösterilmesinde, toplumsal katılımlarının gerçekleşmesinde ve en önemlisi “YAPABİLİRİM” duygusunu yaşamalarında katkıda bulunulacaktır. Düzenlenen bu yarışmanın ve serginin, toplumun engelli bireylere yönelik olumsuz ön yargılarının değişmesinde, onların da bu toplumun bir parçası olduklarını anlamalarında ve bulundukları güç koşullara rağmen yaşama tutunmada ne kadar başarılı olabileceklerini göstermede, toplumsal yapıya katkı sağlaması hedeflenmektedir.”

“YAPABİLİRİM” KONULU RESİM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın adı: “YAPABİLİRİM”

2. Yarışmanın Konusu:

Normal gelişim gösteren birçok birey, bir şeyler yapabilme duygusunu yaşamın birçok alanında yaşayabilmektedir. Ancak; normal gelişim göstermeyen engelli bireyler ise; normal gelişim gösteren bireylerin aksine, yapamama duygusunu yaşamlarında oldukça sık yaşayabilmektedir. Bu kısıtlanmış durumlardan sıyrılmak, bir şeyleri yapabilmek, bir şeylere dahil/müdahil olmak ve toplumla bütünleşmek engelli bireyler için son derece önemlidir. Görsel sanatların kişileri, toplulukları kucaklayan, birleştiren ve umut veren yapısı; engelli bireylerin de kendilerinde yaşama dair umut bulmalarını, kucaklanmalarını ve birleşmelerini sağlamaktadır. Bu yapısal gerçeklikten yola çıkarak; engelli bireylerin (görme, işitme, zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin) yaşamda var olduklarını göstermek, yaşama yönelik umut taşımlarını sağlamak, toplumla bütünleşmelerini gerçekleştirmek ve en önemlisi bende yapabilirim duygusunu yaşatmak için “YAPABİLİRİM” konulu bir resim yarışması ve sergisi düzenlenecektir. Bu yarışmada; engelli bireylerin yapacağı resim çalışmalarında kullanılacak her türlü teknik (yağlıboya, akrilik, guaj, suluboya, lavi, pastel, kuru boya vb.) serbesttir.

3. Yarışmanın Amacı:

Yarışmanın amacı; Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ve Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin desteği ile engelli bireylerin yapabilirliklerini göstermek ve toplumsal varlıklarına ilişkin vurgu yapmaktır. Bu sayede, Türkiye’deki engelli bireylerin yaşama dair umut taşımalarının sağlanmasında, yaşamda var olduklarının gösterilmesinde, toplumsal katılımlarının gerçekleşmesinde ve en önemlisi “YAPABİLİRİM” duygusunu yaşamalarında katkıda bulunulacaktır. Düzenlenen bu yarışmanın ve serginin, toplumun engelli bireylere yönelik olumsuz ön yargılarının değişmesinde, onların da bu toplumun bir parçası olduklarını anlamalarında ve bulundukları güç koşullara rağmen yaşama tutunmada ne kadar başarılı olabileceklerini göstermede, toplumsal yapıya katkı sağlaması hedeflenmektedir.

4. Genel Katılım Şartları

-Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her engelli bireye açıktır.

-Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

-Yarışmaya resim (yağlıboya, akrilik, guaj, suluboya, lavi, pastel, kuru boya vb.) alanında katılım sağlanabilecektir. Her katılımcı yarışmaya 2010 yılında yapılmış en fazla iki eser ile katılabilecektir.

-Yarışmaya gönderilecek eserlerin arka yüzüne, okunaklı bir şekilde katılımcının adı soyadı, yaşı, özel durumu (hangi engel grubuna -fiziksel, zihinsel, işitme, görme- dahil olduğu) ve yaşadığı şehrin adı yazılmalıdır.

-Katılımcı veya refakatçisi katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra eserle birlikte belirtilen adrese belirtilen süre içerisinde ulaşacak şekilde postalamalı veya elden teslim etmelidir. İki eser ile yarışmaya katılma durumunda ise katılım formu ve iki eserle birlikte paketlenerek/zarflanarak postalanmalı veya elden teslim edilmelidir.

-Yarışmanın sonucunda, seçici kurul herhangi bir eserin herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı anılan bir eserin başka bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda alınan ödül iptal edilir.

-İlk (elli) 50’ye giren eserler yarışma sonunda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilenecektir. Bu serginin davetiyesi, afişi, CD’si ve sergi açılışı Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yapılacaktır. Ayrıca; ilk (elli) 50’ye giren çalışmalar, Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin arşivine kalacak ve katılımcıların ad-soyadları kullanılması kaydı ile gerekli görülen yerlerde kullanılacak ve/veya sergilenecektir. Bu yarışma ve sergi Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve System and Generation (S&G) Grubu tarafından projelendirilen “Sen Orada Gençlik Burada Gençlik Karavanı” tarafından desteklenecektir. Gençlik Karavanı, yurt içindeki ve yurt dışındaki etkinliklerinde Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin sosyal sorumluluk çerçevesinde gönüllü olarak afiş, cd, web sayfası vb. materyallerle tanıtımını yapacaktır. Merkez, Gençlik Karavanı ile işbirliğine geçerek yurtdışında uygun olan ülkelerin birinde önceden belirlenen bir özel eğitim merkezi/kurumu/enstitüsü bağlantıya geçerek Türkiye’de yapılan bu yarışmalı serginin çalışmalarının bir kısmını, o merkezde çalışan engellilerin çalışmaları ile birleştirerek karma bir sergi açacaktır. Ayrıca; S&G CIVA Gençlik Ofisi sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile yarışmada ilk (elli) 50’ye giren çalışmaların sergilenebilmesi amacıyla paspartu/çerçeve masraflarını da karşılayacaktır.

5. Kategoriler

Bu yarışmada, resim alanında her türlü teknik (yağlıboya, akrilik, guaj, suluboya, lavi, pastel, kuru boya vb.) serbest olacaktır.

6. Boyutlar

Yarışmaya katılacak çalışmaların uzun kenarı 50 cm. den büyük olmamalıdır.

7. Eserlerin İşaretlenmesi

Çalışmaların arka yüzünün sağ alt köşesine okunaklı bir şekilde katılımcının adı soyadı, yaşı, özel durumu (hangi engel grubuna -fiziksel, zihinsel, işitme, görme- dahil olduğu) ve yaşadığı şehrin adı yazılmalıdır. Yarışmaya katılacak eserler, eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu ile beraber paketlenerek/zarflanarak en son 01 Kasım 2010 tarihinde mesai saati bitimine kadar yarışma sekretaryasına teslim edilmelidir. Katılım şartlarını sağlayan eserler hakkında tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcının kendisi sorumludur.

8. Eserlerin Gönderilmesi

Paket veya zarf ve içindeki eser/eserler hasar görmeyecek şekilde Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tunus Caddesi No: 35 P.K. 06680 Kavaklıdere-ANKARA adresinde yarışma sekretaryasına posta yolu ile veya elden teslim edilmelidir. Postadaki hasarlardan/gecikmelerden ve sergileme sonunda alınmayan çalışmalardan Gazi Üniversitesi ve yarışma komitesi sorumlu değildir.

9. Yarışma Sekreteryası

Arş. Gör. Hande ŞAHİN (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Arş. Gör. Ceyda ALPARSLAN (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)

Arş. Gör. Esra ERTUĞRUL (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)

Arş. Gör. Serra DOĞAN (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü)

Tel: 0 312 425 76 75

Fax: 0 312 425 12 49

e-posta: bsalderay@yahoo.com veya nailecevik@gmail.com

10. Seçici Kurul

Doç. Cebrail ÖTGÜN (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Sema Bilici (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı, Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Lütfi ÖZDEN (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Bülent SALDERAY (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Muna Silav UTKAN (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ YONUK (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

Öğr. Gör. Naile ÇEVİK (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi)

10.A. Proje Oluşturma ve Uygulama Komitesi

Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Resim Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Bülent SALDERAY (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi)

Öğr. Gör. Naile ÇEVİK (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi ve S&G CIVA Gençlik Ofisi Kültür ve Sanat Koordinatörü)

11. Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 3 Mayıs 2010

Son Katılım Tarihi: 01 Kasım 2010

Jüri Değerlendirmesi (İlk (elli) 50 Çalışmanın Belirlenmesi): 08 Kasım 2010

Sergi Açılışı: 3 Aralık 2010 Saat:17:00

Sergi açılış ve kokteylinin 3 Aralık 2010 tarihinde yapılması özellikle planlanmıştır. Çünkü; 1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan etti. Bu kararın ardından BM İnsan Hakları Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 1993/29 sayılı bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralık gününün “engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla tanınmasını istedi. Ve o günden beri, 3 Aralık “engelliler günü” olarak bilinmektedir. Bu bilgi ışığında; “YAPABİLİRİM” konulu yarışma ve sergi ile Dünya Engeliler Günü’ne dikkat çekmek istenmiş ve bu günün yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Sergi Açılışına; Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve S&G CIVA Gençlik Ofisi tarafından projelendirilen “Sen Orada Gençlik Burada Gençlik Karavanı” gönüllüleri ve proje ekibi, yarışmacılar, yarışmacı aileleri ve Gazi Üniversitesi akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrenciler de katılacaktır.

12. Ödüller

Düzenlenen bu “YAPABİLİRİM” konulu yarışmada aşağıdaki ödüller verilecektir.

I.lik Ödülü: 500 TL

II.lik Ödülü: 300 TL

III.lik Ödülü: 200 TL

Ayrıca jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen ilk 50 çalışma ile Gazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin sergi salonunda bir sergi düzenlenecektir.

Yarışma sonuçları Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin resmi web sayfalarından ve Gençlik Karavanı’nın www.genclikkaravani.eu adresinden duyurulacaktır.

Sergilenmeye değer görülen eserlerin sahiplerine birer başarı belgesi ve yarışmaya katılan diğer eserlerin sahiplerine ise birer katılım belgesi verilecektir.

13. Eserlerin İade Şartları

İlk (elli) 50’ye giren çalışmalar Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilendikten sonra Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin arşivine kalacaktır. Bu çalışmalar daha sonra Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin uygun gördüğü yerlerde tekrar sergilenebilecektir. Ayrıca; bu çalışmaların tamamı ya da belirlenen bir kısmı, Gençlik Karavanı tarafından yurt içindeki ve yurt dışındaki etkinliklerinde Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve katılımcıların da adı belirtilerek sergilenebilecektir. Gençlik Karavanı sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde gönüllü olarak “YAPABİLİRİM” yarışmalı sergisinin afiş, cd, web sayfası vb. materyallerle tanıtımını yapacaktır. Merkez, Gençlik Karavanı ile işbirliğine geçerek yurtdışında uygun olan ülkelerin birinde önceden belirlenen bir özel eğitim merkezi/kurumu/enstitüsü bağlantıya geçerek Türkiye’de yapılan bu yarışmalı serginin çalışmalarının bir kısmını, o merkezde çalışan engellilerin çalışmaları ile birleştirerek karma bir sergi açabilecektir. Dışarıdan katılımlarla sayıca artacak olan bu etkinlikler kapsamında Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkısı ve katılımcı öğrencilerinin adı her zaman belirtilecektir. Bu uygulama sayesinde sergiye katılan gençlerin çalışmaları hem daha fazla bir kitleye ulaşmış olacak hem de projenin/uygulamanın sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır. Ayrıca ilk (elli) 50’ye giren çalışmalar Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin resmi web sayfasından ve www.genclikkaravani.eu internet sitesinden de geniş bir kitleye duyurulacaktır.

Bununla birlikte; yarışmaya gönderilen ancak; sergilemeye değer görülen ilk 50 resim arasına giremeyen resimler ise; aynı şekilde, Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin arşivine kalacak ve katılımcıların ad-soyadları belirtilmesi kaydı ile gerekli görülen yerlerde kullanılacak ve/veya sergilenecektir. Yarışmaya katılan bütün yarışmacılar ve ebeveynleri (yarışmacıya bakmakla yükümlü kişi/kişiler) bunu bilerek ve isteyerek yarışmaya katılmış sayılacaktır. Bu nedenden dolayı; katılımcılar ve onlara bakmakla yükümlü kişiler, yarışma süresinde ve sonrasında resimlerin geri verilmesi veya postalanması konusunda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

14. Eserlerin Kullanımı

Katılımcılardan dereceye giren ve sergilemeye değer görülen eserler Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin gerekli gördüğü her yerde eser sahibinin adının kullanılması şartıyla haklarını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ve Gençlik Karavanına izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

HABER: Halim UTLU

Anahtar Kelimeler

 

1 yorum

  1. aysel.sarica diyor ki:

    Engelliler hiçbir engeli olmayanlardan daha azimli, başarılı ve duyarlı. Onlar engelsizlerin rehberi durumunda. Hiçbir engeli olmayanlar; iradelerini daha çok hırs olarak ifade ederken, engelliler iradelerini azimle ifade ediyorlar. Üstelik kimsenin canını yakmadan.

Yorumunuzla katkıda bulunun

  
(Lütfen resimde görülen ifadeyi, büyük-küçük harfe dikkat ederek, yandaki kutuya yazınız!)

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.